Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Långsiktigt och systematiskt hållbarhetsarbete ger resultat

Hur behåller man fokus på rätt saker och vad är viktigast att prioritera för att få långsiktighet och resultat i hållbarhetsarbetet? Helhetsperspektiv, kommunikation, tålamod och timing är några framgångsfaktorer. Eva Bergius, Johanna Hörstedt och Fredrik Angetun är alla delaktiga i arbete som syftar till att skapa ständig förbättring inom myndighetens arbete med miljö- och arbetsmiljöfrågor.

Svenska kraftnät har en nollvision mot allvarliga olyckor, både vad gäller arbetsmiljö och miljö, och den omfattar både det egna och leverantörers arbete. Sedan 2011 är myndigheten miljöcertifierade (ISO 14001) och under 2020 beslutades om att även bli certifierade inom arbetsmiljö (ISO 45001)– något som uppnåddes i slutet av förra året.

Fredrik AngetunFredrik Angetun, kvalitetsansvarig på Svenska kraftnät som lett och samordnat myndighetens certifieringsarbete inom miljö- och arbetsmiljö, understryker att förbättringsarbetet handlar mycket om att sprida kunskap, öka medvetenhet och om att skapa rätt förutsättningar.

- En bra systematik är grunden, men det är effekten vi vill åt. Det är därför viktigt att skapa integrerade lösningar där så är möjligt. Förbättringsarbetet är viktigt för allt vi gör, för alla områden vi arbetar med, säger Fredrik Angetun och fortsätter:

- Vi har ofta bra kännedom om de områden vi bör förbättra men samtidigt kan det vara en utmaning att genomföra vissa förändringar. Kan man skapa ännu bättre tydlighet så att alla verkligen känner att deras bidrag och engagemang leder till utveckling, ja då kan man verkligen få snurr på det systematiska förbättringsarbetet. Vi vill bli ännu bättre.

Tydlighet och systematik förenklar

Ledningssystem skapar förutsättningar för att arbeta systematiskt och effektivt med bland annat miljö- och arbetsmiljöfrågor. Syftet är att vi hela tiden ska förbättra myndighetens resultat och även säkerställa att lagar och krav följs. Ledningssystemet omfattar hela Svenska kraftnäts verksamhet och följer en systematik enligt modellen PDCA - Plan, Do, Check, Act.

Eva Bergius

- Genom att ta fram tydliga mål och rutiner styr verksamheten arbetet så att åtgärder genomförs där de bäst behövs. Det gör det också enklare att kommunicera och samarbeta kring dessa frågor med våra intressenter, säger Eva Bergius, miljöspecialist på Svenska kraftnät.

En lärdom från arbetet med att utveckla miljöledningssystemet är vikten av ”timing” när man ska introducera nya förslag och nya rutiner berättar Eva.

- Jag har sett bra förslag falla platt för att tillfället inte är det rätta. Samma förslag kan sedan mottas väldigt positivt vid ett annat tillfälle, i ett annat sammanhang – ibland kan det vara värt att vänta, säger Eva Bergius.

Ta tillvara på medarbetares engagemang

En annan erfarenhet är att se fördelarna med att ta tillvara på medarbetares engagemang i frågorna.

- Det finns ett mycket stort miljöengagemang hos många medarbetare i organisationen och det är också många som har stora kunskaper inom miljöområdet. Det gäller att ta vara på det och se till att omsätta dem till konkreta åtgärder som ger en positiv miljöeffekt, säger Eva.

Arbetsmiljöarbetet certifierat

Genom att certifiera även arbete med arbetsmiljö skapas ytterligare systematik och struktur med rutiner och mål som regelbundet följs upp i syfte att nå en ständig förbättring.

Johanna Hörstedt

- Alla berörs av arbetsmiljöarbetet och genom certifiering får vi ett kvitto på

att arbetet håller en viss nivå, säger Johanna Hörstedt, arbetsmiljöspecialist på Svenska kraftnät, som drivit arbetet med certifieringen myndighetens arbetsmiljöarbete. Hon fortsätter:

- Arbete breddar också våra perspektiv, även om vi har ett stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet inom Svenska kraftnät så är det många delar som inte är lika synliga på agendan. Genom ledningssystemet skapar vi fokus på hela området och lyfter de delar som är mindre synliga.

Tydlig kommunikation, en stor dos tålamod och vikten av att hitta rätt takt är några av erfarenheter som Johanna tar med sig in i det fortsatta förbättringsarbetet.

- Det är otroligt mycket som händer inom organisationen och vi har en hel del utmaningar framför oss. Vi måste skapa bra upplägg och takta dessa med övrigt som händer.  Det finns ett ökat intresse för kvalitetsfrågor som bubblar vilket är otroligt roligt och skapar bra förutsättningar för fortsatt utveckling, säger Johanna.

Om HMSK

Våra medarbetare och alla leverantörer som arbetar på uppdrag av oss ska kunna gå till en säker och trygg arbetsplats varje dag. För att det ska lyckas arbetar vi systematiskt med frågor kring hälsa/arbetsmiljö, miljö, elsäkerhet och kvalitet (HMSK).

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Certifierat miljö- och arbetsmiljöarbete

Svenska kraftnät är sedan 2011 certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. Under slutet av 2020 blev Svenska kraftnäts miljöarbete omcertifierat och samtidigt blev även myndighetens arbetsmiljöarbete certifierat (ISO 45001).

Vad är ett miljöledningssystem?

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att arbeta systematiskt och effektivt med miljöfrågor. Genom mål och rutiner styr vi miljöarbetet så att åtgärder genomförs där de bäst behövs. Uppföljningar och förbättringar leder till att miljöbelastningen fortlöpande minskar.

PDCA står för Plan (planera), Do (Genomföra), Check (Kontrollera) och Act (Agera). Processen innebär att det planeras och sätts upp mål (P), det praktiska arbetet utförs (D), det utförda arbetet kontrolleras genom bl.a. revisioner (C) och man agerar efter de eventuella förbättringsförslag som framkommit (A).