Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ledningen Hurva-Sege är förnyad och bidrar till att öka kapaciteten till Malmöregionen

Svenska kraftnät har nu förnyat 400 kV-ledningen mellan Hurva och Sege. Den 3 november togs den moderniserade ledningen i drift vilket bidrar till att öka kapaciteten till i Malmöregionen. Förnyelsen är också viktig för användningen av förbindelser som SydVästlänken och Baltic Cable.

Karta som visar ledningen mellan Sege och Hurva

Svenska kraftnät har förnyat den 42 kilometer långa 400 kV-ledningen mellan stationerna Hurva och Sege. Med moderniseringen av ledning ökar kapaciteten och driftsäkerheten i Malmöregionen samt säkerställer att viktiga förbindelser som SydVästlänken och Baltic Cable kan användas fullt ut. Ledningen har till största delen förnyats i befintlig sträckning. Undantaget är passagerna vid Södra Sandby och Staffanstorp där ledningen har byggts i nya sträckningar för att minska påverkan på täta bebyggelserna.

- Förnyelsen har kunnat genomföras enligt tidplan och bidrar till en långsiktig lösning av kapacitetsbristen i Malmöregionen. Med de nya delsträckorna har vi minskat påverkan på tätbebyggda området och frigjort värdefull mark, säger Christer Karlsson projektledare för Hurva-Sege.

Tillsammans med transmissionsnätsledningarna Söderåsen-Barsebäck och Barsebäck-Sege matar Hurva-Sege Malmöregionen med el. När ledningarna förnyats till modern standard höjs överföringskapaciteten och de begränsningar i transmissionsnätet som hindrat ett ökat effektuttag i Malmöregionen är långsiktigt hanterat. Med Hurva-Sege förnyad är den första pusselbiten på plats. De övriga ledningarna beräknas vara förnyade 2024.

För att kortsiktig hantera kapacitetsbristen i delar av södra Sverige har Svenska kraftnät i samarbete med E.ON tagit fram en lösningsplan som kallas ”Åtgärdspaket Skåne”, som förväntas öka den totala effektuttaget till 1 150 MW tills ledningsförnyelserna är genomförda 2024.

Läs mer om situationen i södra Sverige

Läs mer om Hurva-Sege