Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny kapacitetsprognos för att hantera öst-västliga flöden

Under 2021 har Svenska kraftnät behövt hantera nya elflöden i öst-västlig riktning i mellersta Sverige för att inte äventyra driftsäkerheten i kraftsystemet. Detta har under lång tid begränsat kapaciteterna som påverkar handel mellan Sverige, Norge och Finland. Idag publicerar Svenska kraftnät en ny kapacitetsprognos utifrån de uppgraderingar som skett i nätet.

– Under september genomfördes flera underhållsarbeten i nätet där vi har bytt ut begränsande apparater som höjer våra normal- och reservdriftsgränser för ett ökat öst-västligt flöde. Vi går även in i en period med mer intakt kärnkraftsläge efter sommarens revisioner. Detta skapar förutsättningar för en höjd kapacitetsnivå, säger Pontus de Maré, driftchef, Svenska kraftnät.

Det öst-västliga flödet är ett nytt fenomen i det nordiska synkronområdet som beror på ökad produktion i norra Sverige och Finland och ökad exportkapacitet från Norden till kontinenten via Norge. När North Sea Links tas i drift under hösten förväntas det öst-västliga flödet blir vanligare.

Ny kapacitetsprognos till årsskiftet

Från den 30 september kommer kapaciteterna på berörda förbindelser variera utifrån ett högre kapacitetsläge. Kapaciteten på snitt 2 och snitt 4 ökar från den senaste veckan med cirka 500 MW i genomsnitt och variera som tidigare utifrån aktuellt driftläge, last- och produktionsnivå under dygnen och tillgången på avhjälpande reserver. I enlighet med Svenska kraftnäts kapacitetsprognos för vintern 2021/2022 kommer den driftsäkra kapaciteten i snitt 2 och snitt 4 vara under den maximala kapaciteten.

– Vi har de senaste vintrarna haft något reducerad överföringsförmåga i transmissionsnätet med hänsyn till tillgången på avhjälpande reserver för att hantera N-1 fel. Med fler flöden att ta hänsyn till gör vi en liknande bedömning inför den kommande vintern, säger Pontus de Maré.

Den nya kapacitetsprognosen sträcker sig från den 30 september till den 31 december 2021. Läs marknadsmeddelandet. Öppnas i nytt fönster

Pågående arbeten i nätet

Även om sommarperioden är slut fortsätter en del arbeten som påverkar kapaciteten. Under oktober utförs ett längre avbrott på en ledning i snitt 2 för stationsprojekt Tovåsen som ansluter ny vindkraft till kraftsystemet. I november börjar också revision av Sydvästlänken för underhållsåtgärder.

Kapaciteter under 2022

De nya förstärkningarna möjliggör ett högre öst-västligt flöde men de behöver kompletteras med fler initiativ. Prognosen är därför att kapaciteten till och från SE3 kommer att variera i öst västlig riktning även nästa år vilket meddelats marknaden.

– Nya nätinvesteringar har inte hunnit genomföras innan flödet förändrades i den utsträckning som skett på kort tid. Transmissionsnätet är inte anpassat för att hantera de nya flödena fullt ut vilket gör att Svenska kraftnät behöver anpassa kapaciteterna kommande år också, säger Pontus de Maré.

Flera olika åtgärder pågår för att förbättra situationen. Till årsskiftet utvecklar Svenska kraftnät tillsammans med Fingrid och Energinet ett nätvärn som ger bättre möjligheter att avlasta överlastade ledningar efter en N-1 situation. Därtill kommer nya 400 kV-ledningar att tas i drift i mellersta Sverige under nästa år.

Flödesbaserad elmarknadsmodell

Allt eftersom nätet förstärks kan kapacitetsnivåerna höjas ytterligare. En central förbättring är införandet av en flödesbaserad elmarknadsmodell som ger elmarknaden bättre förutsättningar att optimera användandet av den driftsäkra kapaciteten i transmissionsnätet. Svenska kraftnät kan dock inte lova att flaskhalsarna är helt bortbyggda innan planerade investeringar är på plats fram till 2030 med hänsyn till idag gällande ledtider för stora projekt.

– Det är långt ifrån en optimal situation och vi fortsätter arbetet med att minska ledtiderna och successivt kunna tilldela en högre kapacitet. Vi kan dock aldrig tumma på driftsäkerheten, säger Pontus de Maré.

Den långsiktiga kapacitetsprognosen gäller från 1 januari 2022 till 31 december 2022. Läs marknadsmeddelandet. Öppnas i nytt fönster