Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny säkerhetsskyddslagstiftning börjar gälla den 1 december 2021

Den 27 oktober tog riksdagen beslut om ändringar i säkerhetsskyddslagen och den 28 oktober beslutade regeringen om en helt ny säkerhetsskyddsförordning (2021:955). Förändringarna börjar gälla redan den 1 december och påverkar aktörer inom elförsörjningen och dammanläggningar men också Svenska kraftnät som tillsynsmyndighet.

Skyldigheterna för verksamhetsutövare i stort kända sedan tidigare

Ändringarna av säkerhetsskyddslagen har varit kända sedan regeringen överlämnade propositionen till Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet i maj 2020.

De stora ändringarna som påverkar verksamhetsutövare

  • en skyldighet att anmäla till sin tillsynsmyndighet att man bedriver säkerhetskänslig verksamhet införs,
  • att säkerhetsskyddschefens roll, ansvar och mandat förtydligas och stärks samt
  • att krav införs på att säkerhetsskyddsavtal ska tecknas i fler situationer än tidigare och att en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning alltid ska genomföras och dokumenteras,
  • samråd ska ske med tillsynsmyndighet om både överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet och vid tecknande av vissa säkerhetsskyddsavtal
  • att tillsynsmyndigheterna får nya befogenheter att bland annat utfärda förelägganden och administrativa sanktionsavgifter.

Ta del av riksdagens beslut och betänkandet på riksdagens webbplats Öppnas i nytt fönster

Förändringar i den nya säkerhetsskyddsförordningen

I den nya säkerhetsskyddsförordningen finns det också flera förändringar. De största ändringarna som rör verksamhetsutövare finns i det nya kapitlet om skyldigheter när en annan aktör kan få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet införs. Därutöver har vissa krav i den tidigare förordningen har flyttats upp i lagen och vissa krav har justerats.

Länk till nya säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Byta tillsynsmyndighet eller få flera tillsynsmyndigheter

I den nya säkerhetsskyddsförordningen har regeringen beslutat den nya tillsynsmyndighetsstrukturen. För Svenska kraftnät och våra tillsynsobjekt innebär det här en del förändringar mot tidigare.

Svenska kraftnät kommer från den 1 december 2021 vara tillsynsmyndighet över områdena elförsörjning och dammanläggningar, med undantag av kärnteknisk verksamhet. Detta innebär att verksamhetsutövare som äger dammanläggningar av olika slag kommer att få Svenska kraftnät som tillsynsmyndighet. Svenska kraftnät kommer inte längre vara tillsynsmyndighet över säkerhetsskyddet för kärnkraftverken, den tar Strålsäkerhetsmyndigheten över.

Säkerhetspolisen och Försvarsmaktens roll som samordningsmyndigheter regleras i säkerhetsskyddsförordningen där de bland annat ska leda ett samarbetsforum där tillsynsmyndigheterna ingår för att underlätta samordning och åstadkomma en effektiv och likvärdig tillsyn.

Löpande uppdateringar hos Svenska kraftnät

Tiden fram till att den nya lagstiftningen börjar gälla är knapp. Svenska kraftnät kommer löpande uppdatera vår webbplats med information om vad ändringarna innebär och hur verksamhetsutövare ska agera.

Mer information om förändringarna och processen framöver hittar på våra sidor för Säkerhetsskydd.