Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya tillgängliga kapaciteter under vintern

Kraftsystemet är inne i en stor omställning som ger upphov till nya elflöden som belastar transmissionsnätet på fler sätt än tidigare. För att garantera driftsäkerheten har Svenska kraftnät under året behövt anpassa överföringskapaciteter genom Sverige som påverkar handel mellan de nordiska länderna. Idag publicerar Svenska kraftnät nya kapacitetsnivåer för att optimera handelsmöjligheterna under vintern.

– Svenska kraftnät sätter kapaciteter utifrån att flera olika elflöden ska kunna transporteras i elnätet på ett driftsäkert sätt. För vinterperioden sker vanligtvis två olika flödescenarier som skiljer sig åt mellan dag- och natt/kvällstid. Med bättre prognoser på hur elen förväntas flöda i nätet kommande dygn kan Svenska kraftnät optimera överföringskapaciteterna till störst nytta för elmarknaden, säger Pontus de Maré, driftchef, Svenska kraftnät.

Hur elen fördelar sig i nätet är avgörande för hur stora överföringskapaciteterna kan vara. Kraftsystemet är ursprungligen designat för ett nord-sydligt flöde som är vanligast dagtid, med hög import från Norge och export till Finland. Under kvällar och nätter tenderar flödet att vända i mer öst-västlig riktning vilket förändrar vilka ledningar och områden som belastas mest. Genom att på ett bättre sätt ta hänsyn till dessa variationer i flödesmönstret kan överföringskapaciteterna optimeras.

Uppdaterade marknadsmeddelanden

Från och med vecka 50 kommer kapaciteterna till och från elområde SE3 att revideras till ett högre kapacitetsläge. Kapaciteten på snitt 2 och snitt 4 ökar dagtid och återställs till kapacitetsnivån från de senaste två vintrarna och överföringen från Finland till Norge ökar också under natt- och kvällstimmarna. Som tidigare kan överföringskapaciteterna variera utifrån aktuellt driftläge, last- och produktionsnivå och tillgången på avhjälpande reserver på både dagen-före och intradagsmarknaderna. Ta del av marknadsmeddelande för 2021 Öppnas i nytt fönster

Utifrån detta revideras också kapacitetsprognosen i liggande marknadsmeddelanden för 2022. Prognosen uppdateras med ett bredare intervall för vilka kapaciteter som under nästa år kan komma att bli aktuella. Ta del av marknadsmeddelande för 2022 Öppnas i nytt fönster

– Kapaciteterna fortsätter av allt att döma att variera. Just nu gör vi bedömningen att kapacitetsnivån efter årsskiftet blir likvärdig med justeringen som vi nu gör i december, säger Pontus de Maré.

Underhållsarbeten påverkar kapaciteterna

Till helgen 18-19 december anpassas också kapaciteterna utifrån hur flödena fördelas i samband med underhållsarbeten i Ringhals. Detta får under helgen påverkan på hur mycket el som kan flöda i öst-västlig riktning. Svenska kraftnät fortsätter att optimera kapaciteterna utifrån vad nätet driftsäkert klarar och ser över fler åtgärder för att ytterligare höja kapaciteterna vid intakt nät som under planerade arbeten.

– Det står klart att fler åtgärder behövs för att höja överföringsförmågan ytterligare i transmissionsnätet. Det behövs också en ökad tillgång till avhjälpande reserver för att hantera störningar och en större variation av flöden i nätet, säger Pontus de Maré och pekar på behovet av mer reglerkraft i södra Sverige.

En likvid och stark reglerkraftmarknad i Sverige och övriga Norden behövs för att kunna balansera ett kraftsystem där flödena fluktuerar mer än tidigare. Detta blir särskilt viktigt när fler handelskorridorer och väderberoende produktion på kort tid har installerats i systemet. Samtidigt behöver Svenska kraftnät fortsätta bygga ut transmissionsnätet för att täcka de nya behov som efterfrågas.

– Vi är högst medvetna om att kapaciteten i nätet behöver förstärkas och göra det med bibehållen driftsäkerhet. Vi jobbar intensivt med att hela tiden maximera nyttan av det befintliga kraftsystemet och snabba på de projekt som behöver prioriteras, säger Pontus de Maré.