Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nytt webbformulär för ändringar i anläggningar vid kraftledningar och stationer

Alla planer om att uppföra eller förändra el- och teleledningar samt metalliska rörledningar i närheten av transmissionsnätets anläggningar måste anmälas till Svenska kraftnät. Nu finns ett nytt webbformulär för att registrera ärenden.

När en distributionsanläggning är placerad i närheten av Svenska kraftnäts anläggning finns det risk att jordfelsströmmar från Svenska kraftnäts anläggning ger upphov till farlig eller skadlig potentialsättning av distributionsanläggningen.  

Detta kan leda till så kallad beröringsspänning, som uppstår där ledande del av distributionsanläggningen berörs i samma ögonblick som ett jordfel inträffar, vilket i sin tur kan leda till personfara om inte korrekta skyddsåtgärder genomförts.

Vid planer på att uppföra nya eller genomföra förändring av el- och teleledningar eller metalliska rörledningar i närhet av Svenska kraftnäts anläggningar gäller därför särskilda restriktioner.

Anmäl ändringar via nytt webbformulär

Inför planerade åtgärder ska alltid en anmäla om detta göras till Svenska kraftnät för att nödvändiga skyddsåtgärder ska kunna genomföras i samråd med oss.

Nu har Svenska kraftnät tagit fram ett nytt webbformulär för effektivisera registreringen av ärenden och för att säkerställa att nödvändig information inlämnas.

Anmäl dina ärenden genom att fylla i webbformuläret

Mer information om elsäkerhet vid kabel och kraftledningar finns på vår webbplats

Kontakt

registrator@svk.se