Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ökad branschsamverkan i systemfrågor

Branschsamverkan för ökad dialog och samsyn är en ökad förutsättning för kommande systemutmaningar. Nytt forum för systemfrågor genomförde sitt första möte den 16 juni.

I den pågående energiomställningen är ambitiösa klimatpolitiska mål satta för att uppfylla klimatneutralitet 2045. Samtidigt visar prognoser på en stor ökning av elbehovet under samma period, något som även analyserats i Svenska kraftnäts långsiktiga marknadsanalys (pdf, 7,2 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster. Förändringstakten är hög och det finns stora utmaningar för det svenska kraftsystemet med nya tekniska behov och regelverk att hantera. Förutsättningar förändras för observerbarhet och styrbarhet bl.a. beroende på att produktion installeras på nya platser och på lägre spänningsnivåer än dagens.

Nytt forum för systemfrågor

Ökad dialog, samverkan och samsyn mellan branschens aktörer är en förutsättning för att möta systemutmaningarna. Nu samlar Svenska kraftnät branschrepresentanter i ett nytt forum där man ska arbeta vidare med samverkan mellan systemansvarig för överföringssystemet (TSO) och systemansvariga för distributionssystemen (DSO:er) gällande systemfrågorna.

Huvuduppgiften för forumet är att vara sammanhållande för att skapa samsyn och samverkan i frågor kopplade till systemansvar för transmissionsnät, regionnät, distributionsnät och lokalnät i kraftsystemet, tolkningar av regelverk samt initiera fördjupade analyser där så krävs. Den övergripande målsättningen är att säkerställa leveranssäkerhet och systemstabiliteten.

Implementering av europeiska regelverk och förordningar

– Vi har höga förväntningarna på leveranser av forumet. Gruppen ska säkerställa att de krav som ställs i Europeiskt regelverk gällande nätkoder och EU-förordningar efterlevs och implementeras. Därtill ska vi hantera en förändrad och uppdaterad ellag, vilken ställer nya krav på rollerna och ansvaret i kraftsystemet. Det leder till ökade förväntningar på att systemansvar tas på både transmissions- och distributionsnivå för att säkerställa ett driftsäkert kraftsystem, säger Leif Pettersson, avdelningschef Strategisk utveckling på Svenska kraftnät.

Forumets deltagare kommer med ett mandat att fatta beslut i frågor som hanteras inom forumet samt att de säkerställer att egna organisationen bistår i att göra djupare analyser enligt beslut tagna i systemforumet. Deltagarna beslutar också om vilka typer av arbetsgrupper som behöver etableras för att driva frågorna framåt.

Samlad branschexpertis

–För att vi ska lyckas med framdriften av dessa för kraftsystemet avgörande systemfrågor känns det bra att vi i forumet samlat branschexpertis med mycket god kraftsystemkunskap och förståelse för kraftsystemets olika komponenter och i tillägg en bra insikt i Europeiska och nationella regelverk, säger Leif Pettersson.

Systemforumet består av en representant per deltagande aktör samt att det finns en utpekad suppleant. Detta för att uppnå en funktionell diskussion och skapa möjlighet att fatta beslut.

Deltagande aktörer och ordinarie representant är:

 • Svenska kraftnät
  Ulf Moberg, Teknisk direktör
  Leif Pettersson, Avdelningschef Strategisk utveckling
 • Vattenfall Eldistribution AB
  Mirela Mustafic, Chef Nätanalys Regionnät
 • E.ON Energidistribution AB
  Daniel Salomonsson, Head Asset Optimization Regional Grid
 • Ellevio AB
  Bengt Johansson, Head of EU Affairs and MarketDesign
 • Jämtkraft Elnät AB
  Andreas Westberg, Sektionschef Regionnät och Drift
 • Skellefteå Kraft Elnät AB
  Jon Danielsson, Anläggningsingenjör Strategi och marknad
 • Energiföretagen Sverige
  Per Wikström, Senior Advisor, Elnät

Forumets första möte genomfördes den 16 juni.