Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Regeringen föreslår flera nya ändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen

Regeringen har lämnat förslag till riksdagen om nya bestämmelser i säkerhetsskyddslagen som ska träda i kraft. Enligt förslaget ska ändringarna träda i kraft redan den 1 december 2021. Om riksdagen säger ja till ändringarna kommer detta få stor påverkan på företagen i elförsörjningen som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

För att ytterligare stärka skyddet av Sveriges säkerhet har regeringen lämnat förslag på flera ändringar i säkerhetsskyddslagen. Förändringarna innebär en hel del nyheter för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter om riksdagen röstar ja. Riksdagen kommer att behandla propositionen i oktober.

Nya bestämmelser påverkar företagen i elförsörjningen

Två av förändringarna kommer att få stor påverkan på företagen i elförsörjningen. Det handlar om att

  • säkerhetsskyddschefens ansvar och mandat stärks, samt
  • krav på säkerhetsskyddsavtal både utvidgas och förtydligas.

Regeringen vill också stärka tillsynsmyndigheternas ansvar och befogenheter. Detta bland annat genom att ge tillsynsmyndigheterna möjlighet att utfärda förelägganden och utfärda administrativa sanktionsavgifter. För enskilda verksamhetsutövare ska en sanktionsavgift bestämmas till lägst 25 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.

Regeringen lyfter i propositionen fram att avsaknaden av sedvanliga tillsynsbefogenheter och möjligheter att ingripa gör att det finns en risk att verksamhetsutövare är mindre benägna att följa tillsynsmyndigheternas anvisningar och säkerhetsskyddslagstiftningens krav, vilket i förlängningen kan leda till skada för Sveriges säkerhet.

– Tiden mellan riksdagens beslut och ikraftträdandet är kort. Det kommer att bli en intensiv period för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter när den nya säkerhetsskyddslagstiftningen beslutas. Vi vill uppmana företagen i elförsörjningen att redan nu ta del av propositionens innehåll, säger Emelie Juter, tillsynsansvarig på enheten Tillsyn.

 Mer information om förändringarna och processen framöver hittar på våra sidor för Säkerhetsskydd.