Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Regeringens lagrådsremiss – ett steg i rätt riktning

– Vi är glada över att regeringen tydligt höjer ambitionen för ledningsutbyggnaden och agerar för att korta tillståndstiderna för utbyggnaden av elledningar. Svenska kraftnät delar naturligtvis regeringens ambitioner.

Det säger Lotta Medelius-Bredhe om regeringens lagrådsremiss Moderna tillståndsprocesser för elnät, som innehåller en rad olika förslag för att förenkla och förkorta tillståndsförfarandet för att bygga nya elledningar.

– Vi ser att de lagförändringar som presenteras i lagrådsremissen är ett viktigt steg på vägen. I vissa projekt i befintligt nät kan vi se att lagförslaget sparar tid, men för nya ledningar blir det för vår del inte så stora effekter, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Bedömningen är att det krävs ytterligare förändringar i lagstiftningen för att öka takten och möta de behov som förs fram, inte minst för att kunna bidra till energiomställningen och ytterst en hållbara samhällsutveckling. Sådana förslag har Svenska kraftnät tidigare presenterat, och en del av dem hanteras i pågående utredningar och andra regeringsinitiativ. Bland annat Klimaträttsutredningen och Kommittén för teknologisk innovation och etik.

Svenska kraftnät för en kontinuerlig dialog med Klimaträttsutredningen som nyligen kom med sitt delbetänkande och vars slutbetänkande planeras vara klart den 15 maj 2022. I slutbetänkandet ska utredningen redovisa hur lagstiftningen kan anpassas för att bättre bidra till klimatmålen och där har två områden identifierats som prioriterade: transporteffektivt samhälle och utbyggnad av elnät.

Kommittén för teknologisk innovation och etik är ett myndighetsgemensamt initiativ för snabbare tillståndsprocesser för elledningar. Syftet är att utveckla och samtidigt testa nya arbetssätt vid hantering av de tillstånd och ledningsrätter som behövs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. Målet är att halvera tiden från det att behovet av en transmissions- eller regionledning konstateras tills den nya ledningen kan tas i drift.

Härutöver deltar Svenska kraftnät även i regeringens initiativ Elektrifieringsstrategin, vars slutrapport kommer i höst.

Mer om lagrådsremiss Moderna tillståndsprocesser för elnät på regeringens webbplats (nytt fönster) Öppnas i nytt fönster