Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Robins system synar transmissionsnätet – digitalt

Varje dag, minut och sekund övervakar Svenska kraftnät transmissionsnätet, så att eventuella fel snabbt kan upptäckas och åtgärdas. En stor del av övervakningen sker digitalt, där Robin Bjäråker är en av dem som utvecklar system för hur det ska gå till.

- Det här är viktigt för hela transmissionsnätet, att vi övervakar det och ser till att det mår bra och är friskt. Uppstår ett fel ska vår datorbaserade utrustning upptäcka det och koppla bort direkt, till exempel vid åsknedslag eller jordfel i en ledning, berättar Robin Bjäråker, reläskyddsingenjör på Svenska kraftnät.

Reläskydden övervakar transmissionsnätet varje millisekund, vilket ser till att transmissionsnätet är drift- och personsäkert. Robin Bjäråker arbetar bland annat med att utveckla IT-system som behandlar data och information från reläskydden.  

Säkert och effektivt med ökad digitalisering

Tillsammans med sina kollegor på avdelningen för nätteknik, enheten för skydd och kontroll på Svenska kraftnät, arbetar Robin Bjäråker med att implementera ett nytt stödsystem kallat EPIS, som säkrar kvalitéten på datan från reläskydden. EPIS står för Enterprice Protection Information System, fritt översatt: informationssystem för reläskydd (reds. anm.).

- Vi importerar och exporterar data som landar i reläskydden. Inför en drifttagning av en station måste vi ta hänsyn till mellan 5.000 och 10.000 olika parametrar, det är mycket. Genom ökad digitalisering kan vi nu utföra en automatiserad kontroll av stationen, vilket både blir säkert och effektivt, berättar Robin Bjäråker och fortsätter:

- Det här är en lösning både för dagens och framtidens stationer. Genom att digitalisera mera skapar vi ett ännu mer robust och säkert transmissionsnät.

Flera system pratar med varandra

Svenska kraftnät har många stödsystem för administration av nätdata, som använder samma information för att genomföra olika uppgifter. Exempel på andra system är NMM (Network Model Management) och OMS (Outage Management System), med uppgifter kopplade till nätutbyggnad och driftplanering.

En utmaning och en viktig uppgift för Robin Bjäråker och hans kollegor, är att skapa flöden mellan de olika stödsystemen, där de nyttjar och utbyter information med varandra.

- Med bättre flöden ser vi behoven i näten snabbare samt skapar bättre förutsättningar för datakvalitet och effektivitet. Samtidigt får våra stödsystem inte äventyra säkerheten på något vis. Att utveckla nya digitala stationer handlar om att ha rätt strategi – från uppbyggnad till avrustning. Det är spännande att vara en del av den utvecklingen, säger Robin Bjäråker.

Viktigt för säkerheten

Rätt information, rätt data, i rätt system i rätt tid är inte bara viktigt för driftsäkerheten och för att undvika instabilitet eller stora avbrott i nätet – det finns också en viktig personsäkerhetsaspekt. Att rätt data rapporteras är viktigt att veta när underhåll eller andra typer av arbete ska utföras på anläggningar, apparater och ledningar.

- Den framtida höga utbyggnadstakten av nätet vi står inför, kräver att vi måste kunna jobba mer digitalt. Vi vill ersätta den arbetsprocess vi har idag med en mer effektiv process, säger Robin Bjäråker.

 

 

Om Robin Bjäråker

Bild på Robin Bjäråker, reläskyddsingenjör vid Svenska kraftnät.

Titel: Reläskyddsingenjör

Gör: Utvecklar system inom felbortkoppling, nu senast EPIS. Författar tekniska riktlinjer, är med i utvecklingsarbeten, utredningar och projekt med inriktning mot felbortkopplingar i kraftsystemet.

Kort ordlista

EPIS = Enterprice Protection Information System, stödsystem för reläskyddsinformation

NMM = Network Model Management, stödssystem med gemensam nätmodelldatabas.

OMS = Outage Management System, stödsystem för avbrottshantering

 

Lär dig mer om det komplexa kraftsystemet