Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

STATCOM-anläggningen i Stenkullen är i drift och bidrar med reaktiv effekt till sydvästra Sverige

I början av september togs en ny statisk kompensator, en så kallad STATCOM-anläggning, i station Stenkullen i drift efter två månaders provdrift. Anläggningen bidrar med reaktiv effekt till transmissionsnätet och den tillförseln av spänningsreglering blir central för att upprätthålla elförsörjningen av Sydvästsverige med normal driftsäkerhet efter avvecklingen av kärnkraftsblock i Ringhals.

På västkusten har Ringhals under 2019 och 2020 stängt ned två kärnkraftblock som med reaktiv effekt bidragit till förmågan för stabil spänningsregleringen av transmissionsnätet i sydvästra Sverige. Som en åtgärd för att kompensera för bortfallet av detta bidrag har Svenska kraftnät förnyat en ålderstigen SVC-anläggning (static var compensator) i Stenkullen. En SVC-anläggning bidrar precis som ett kärnkraftblock med styrbar reaktiv effekt och kan därmed automatiskt reglera spänningen i nätet. Vid förnyelsen i Stenkullen har SVC-anläggningen ersatts med en STATCOM-anläggning (statisk kompensator) som funktionsmässigt har liknande egenskaper. Den nya STATCOM-anläggningen ska tillsammans med nya shuntkondensatorer och shuntreaktorer bidra till att kompensera för kärnkraftblockens nedstängning.

- Det tekniska utmaningarna i STATCOM-anläggningen har varit stora och Svenska kraftnäts tekniker har tillsammans med entreprenörens personal gjort en stor insats för att få anläggningen i drift, och jag vill ge en stor eloge till samtliga inblandade, säger Svenska kraftnäts projektledare Mattias Fyhrman.

Även drifttagningen av HVDC-förbindelsen SydVästlänken som skedde i juli 2021 har tillfört styrbar reaktiv effekt och bidrar med spänningsstabiliserande egenskaper i södra Sverige. Detta eftersom tekniken som används i förbindelsen ger samma funktion till nätet som STATCOM-tekniken.

- Med STATCOM-anläggningen i Stenkullen och SydVästlänken i drift tillförs reaktiv effekt motsvarande för att kompensera för de kärnkraftsblock som lagts ned. Rent operativt är det stor skillnad, speciellt sommartid, och driften stabiliseras kontinuerligt vilket förbättrat spänningsprofilen markant. Det hjälper förstås också till vid de tillfällen när kärnkraftsreaktorerna har sina underhållsstopp, vilket märktes i sommar när kärnkraften hade problem och det reaktiva bidraget som annars är så viktigt helt försvann i västra Sverige, säger Erik Ek Strategisk driftchef på Svenska kraftnät.

Tillförseln av reaktiv effekt för en stabilare spänning i sydvästra Sverige bidrar också till att anpassa systemet för att möta framtida krav i energiomställningen, med snabbare förändringar och rörligare produktionsmönster och elflöden.

Begreppsförklaring

SVC-anläggningar (static var compensator) bidrar precis som ett kärnkraftblock med styrbar reaktiv effekt och kan därmed automatiskt reglera spänningen i nätet.

STATCOM-anläggningar (static synchronous compensator) är en statisk kompensatorer som har funktionsmässigt liknande egenskaper som en SVC-anläggning.

Shuntkondensatorer och shuntreaktorer bidrar till att hålla spänningen i nätet på en korrekt nivå under de perioder på dygnet då förbrukningen är låg (shuntreaktorer) alternativt för hög (shuntkondensatorer).