Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anna Jäderström
Anna Jäderström. Foto: Johan Alp

Stödtjänster en möjliggörare för förnybar elproduktion

För att möjliggöra omställningen av kraftsystemet, och en ökad anslutning av förnybar elproduktion så som vindkraft, utvecklar Svenska kraftnät portföljen av stödtjänster. Utvecklingen av marknaderna för stödtjänster och ett ökat antal leverantörer spelar en stor roll i att upprätthålla driftsäkerheten i kraftsystemet även i framtiden.

Idag pågår en stor omställning av kraftsystemet kopplat till energi- och klimatpolitiska mål. Inom EU fastställdes under 2019 lagstiftningspaketet Ren energi för alla, med målsättningar inom energieffektivisering och förnybar energi.

– Svenska kraftnäts uppdrag ska verka för att de svenska och europeiska målen uppnås, genom att bl.a. skapa möjligheter för att bygga ut förnybar elproduktion och möjliggöra en ökad elektrifiering, säger Anna Jäderström, chef på Svenska kraftnäts enhet Balansmarknad.

Svenska kraftnät har under de senaste åren integrerat stora mängder landbaserad vindkraft till kraftsystemet och myndigheten får fortsatt in många ansökningar för vindkraft. Den omfattande och snabba vindkraftsutbyggnaden innebär möjligheter men är också en utmaning för kraftsystemet.

Internationellt samarbete utvecklar balanseringsprocessen

En allt större andel väderberoende elproduktion och en mindre andel planerbar medför också utmaningar när det gäller att upprätthålla balansen mellan produktion och förbrukning i elsystemet. För att hantera ett mer komplext och volatilt elsystem behövs en balanseringsprocess som till stor del är automatiserad. Den nordiska balanseringsmodellen (NBM) är en viktig del i den utvecklingen. Modellen utvecklas gemensamt av de nordiska systemoperatörerna och anpassas så att en marknadsintegration av balansmarknaderna i Europa kan ske. Detta bidrar på sikt till att fler européer får tillgång till grön och konkurrenskraftig el och en robust balansering.

Behovet av stödtjänster och leverantörer ökar

För att upprätthålla balansen, dvs. se till så att frekvensen i kraftsystemet håller sig till 50 Hz, och säkerställa att störningar kan hanteras, behövs också ett antal stödtjänster. Svenska kraftnät upphandlar idag stödtjänster för frekvensåterställning, frekvenshållning och snabb frekvensreserv. I juni 2020 var det även premiär för den nya stödtjänsten snabb frekvensreserv (FFR). Den är designad för att säkerställa att kraftsystemet kan hantera en störning även vid timmar med låg rotationsenergi och aktiveras på några få sekunder.

Under 2020 ökade antalet leverantörer av FCR från sex till tio, och den positiva utvecklingen har fortsatt under 2021. Det finns både behov av att utöka utbudet och av att fler typer av teknik levererar stödtjänster, för att skapa en stabil tillgång på stödtjänster. 

– Det finns affärsmöjligheter i att leverera stödtjänster, då marknaderna kommer fortsätta växa. Det innebär alltså både en lönsamhet och att leverantören och resursägaren är med och bidrar till energiomställningen, säger Anna Jäderström.

Marknaden fortsätter att växa och utvecklas

Marknaden för stödtjänster har vuxit från 500 miljoner kronor för bara några år sedan, till cirka två miljarder i år, och våra prognoser visar på en fortsatt ökning de kommande åren. Några exempel på kommande utveckling av marknaden är mindre budstorlek, lägre krav på uthållighet och handel närmare drifttimmen. Svenska kraftnät arbetar med att underlätta för nya tekniker, som t.ex. förbrukningsflexibilitet och energilager, att ta plats på marknaderna, bland annat genom tydligare kravspecifikationer och förbättrad vägledning.

– Att tillgängliggöra marknaderna för stödtjänster för nya tekniker är ett viktigt steg i att säkerställa tillräckliga resurser för balansering av kraftsystemet och att upprätthålla driftsäkerheten på ett effektivt sätt även i framtiden, säger Anna Jäderström.

Läs mer om stödtjänster.

Vill du bli leverantör av stödtjänster?

Förkvalificering är viktig förutsättning för att säkerställa att leverantörer kan bidra med rätt tekniska förmågor till kraftsystemet.

Information om förkvalificering för att leverera stödtjänster.

Marknaden för stödtjänster som stabiliserar kraftsystemet växer. Från 500 miljoner kronor för några år sedan till cirka två miljarder i år. Och prognoserna visar på en fortsatt ökning de kommande tre åren, till cirka 3 miljarder år 2023.

Läs pressmeddelandet.

För att möjliggöra anslutning av ny vindkraft pågår flera projekt för såväl nya stationer som utveckling av befintliga stationer. Under förra året driftsattes den nya stationen Trolltjärn. När stationen är fullt utbyggd kommer den möjliggöra att 1 700 MW vindkraft kan anslutas från vindkraftsparken Markbygden i Piteå.

I Storfinnforsen och Nysäter har nya transformatorer installerats vilket möjliggör anslutning av ca 500 MW vindkraft till respektive station. Ett flertal investeringsprojekt är också pågående för såväl nya stationer som utveckling av befintliga stationer.

Inom EU pågår arbetet med att skapa en gemensam inre marknad för el med syftet att skapa konkurrenskraftiga priser och driftsäkra, miljöanpassade lösningar för elförsörjningen i Europa. Den europeiska lagstiftningen sätter de gemensamma spelreglerna för EU:s medlemsstater. På Svenska kraftnät jobbar vi med att anpassa verksamheten efter de mål och krav som kommer ur det europeiska regelverket.

Läs mer om EU:s inre elmarknad.