Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät avstyrker delar av utredningen Struktur för ökad motståndskraft

Svenska kraftnät avstyrker förslagen i slutbetänkandet Struktur för ökad motståndskraft om ansvar och mandat för sektorsansvarig myndighet inom energiförsörjningen avseende elförsörjning. Däremot har utredningen en bra problembeskrivning över områden som behöver utvecklas för ökad motståndskraft inom civilt försvar och samhällets krisberedskap.

Affärsverket svenska kraftnät har i dag lämnat synpunkter på slutbetänkandet Struktur för ökad motståndskraft (Ju2021/00971) från Justitiedepartementet.

Utöver problembeskrivningen över områden som behöver utvecklas för ökad motståndskraft inom civilt försvar och samhällets krisberedskap, lyfter Svenska kraftnät fram att det är positivt att utredningen tar hänsyn till hela skalan för att öka motståndskraften – från fredstida kriser till höjd beredskap och krig.

– Vi avstyrker emellertid utredningens förslag på ansvar och mandat för sektorsansvarig myndighet inom energiförsörjningen. Vi anser att förslaget riskerar att medföra stora otydligheter för att säkerställa elförsörjningen, både vid planering och vid hantering av en kris eller under höjd beredskap och krig, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät föreslår därför att ytterligare en beredskapssektor skapas, nämligen beredskapssektor för elförsörjning, med Svenska kraftnät som sektorsansvarig myndighet.

Utöver de specifika synpunkterna för elförsörjningen lyfter Svenska kraftnät även ett antal generella synpunkter. Bland annat menar Svenska kraftnät att utredningens förslag avseende föreskriftsrätt kan komma i konflikt med myndigheters självständighet såsom den är beskriven i regeringsformen. Det är därför av stor vikt att konkretisera vilka områden som föreskriftsrätten avser.

Läs mer

Utförligare beskrivning av Svenska kraftnäts skäl till denna bedömning och övriga kommentarer avseende utredningens förslag finns att läsa på vår rapport och remissida

Läs slutbetänkande Struktur för ökad motståndskraft på regeringens webbplats (nytt fönster). Öppnas i nytt fönster