Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät föreslår ny åtgärd för att öka tillgänglig handelskapacitet

Svenska kraftnät har ansökt om att införa så kallad summaallokering för SE3, DK1 och NO1. Syftet är att öka tillgänglig handelskapacitet mellan dessa områden. Genomförande av förslaget kräver gemensam prioritering av TSO:er och elbörser.

Nu har Svenska kraftnät skickat in en ändringsbegäran för en ny summaallokering omfattande SE3, DK1 och NO1 i marknadskopplingen för dagenförehandeln. Syftet är att öka tilldelningen av handelskapacitet mellan berörda områden tills Norden infört flödesbaserad metod för kapacitetsberäkning och -tilldelning.

Svenska kraftnät arbetar aktivt för att öka tillgänglig handelskapacitet

Den nya flödessituationen med öst-västliga flöden har under 2021 medfört stor minskning av de handelskapaciteter som på ett driftsäkert sätt kan tillgängliggöras för handel mellan SE3 och omgivande elområden. Svenska kraftnät arbetar med ett antal åtgärder som på både kortare och längre sikt ska kunna öka den kapacitet som görs tillgänglig för marknaden.

En viktig åtgärd är att införa en ny summaallokering mellan SE3-DK1 och SE3-NO1 i marknadskopplingen. Detta skulle innebära att tillåtet flöde för den ena överföringsförbindelsen kan ökas under vissa förutsättningar och vice versa. Därigenom möjliggörs högre driftsäkra handelsutbyten vid öst-västligt flöde framförallt i situationer då det är import till SE3 på den ena förbindelsen och export på den andra.

De analyser Svenska kraftnät genomfört påvisar att med en ny summaallokering ökar handelsmöjligheterna mellan DK1 och NO1 betydligt samtidigt som driftsäkerheten bibehålls. Ett införande skulle innebära att tillgänglig driftsäker kapacitet kan nyttjas så optimalt som möjligt, fram till att den nya kapacitetsberäkningsmetoden implementeras. Införandet av flödesbaserad kapacitetsberäkning och allokering gör summaallokeringen överflödig; metoden innebär i sig själv att denna typ av optimeringar kommer att göras för samtliga förbindelser.

Införandet av den nya summaallokeringen förutsätter samsyn

För att införa förslaget om ny summaallokering behöver ändringen godkännas och prioriteras av de systemansvariga och elbörser som ingår i den gemensamma europiska marknadskopplingen. Svenska kraftnät har gjort en förfrågan om ett så kallat LineSet, vilket är benämningen för summaallokeringen i den europeiska marknadskopplingsalgoritmen Euphemia. Förfrågan behandlas nu av SDAC, som är samarbetsforum för den europeiska marknadskopplingen. Vi förväntas ha mer information om genomförandet i början av 2022 och återkommer då med en mer detaljerad tidsplan.

Återkoppling från elmarknadens aktörer viktigt för genomförande

Svenska kraftnät är intresserade av aktörers syn på införandet. Vi kommer därför att inkludera detta i agendan för det uppföljande aktörsmötet om den nya flödessituationen med öst-västliga flöden som planeras till den 20 januari 2022. På mötet kommer vi att presentera mer detaljer om det eventuella införandet och ge möjlighet att ställa frågor.

Vi kommer även genomföra en enklare konsultation. Mer information om detta kommer inom kort.

Mer information och kontakt

Vid frågor kontakta Svenska kraftnät via e-post: mikaela.sjoqvist@svk.se.

Mer information om kapacitetsberäkning och allokering samt öst-västliga flöden

Tema: Målet: Alltid maximal tillgänglig kapacitet i ledningarna

Tidigare nyhet: Nya tillgängliga kapaciteter under vintern

Tidigare nyhet: Nya elflöden i öst-västlig riktning utmanar elnätet

Tidigare nyhet: Ny kapacitetsprognos för att hantera öst-västliga flöden