Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Systemutvecklingsplan visar vägen mot en dubblerad elanvändning

Idag publicerar Svenska kraftnät sin nya systemutvecklingsplan för 2022–2031. Planen beskriver vad som ligger framför oss på vägen mot en dubblerad elanvändning och ger en samlad bild av de förändringar och utmaningar som det svenska kraftsystemet står inför. Den ger också en överblick av det omfattande arbete som pågår för att möta samhällets nuvarande och framtida behov av el.

I den nya systemutvecklingsplanen redovisar Svenska kraftnät sin bild av kraftsystemets framtida utveckling och de förändringar som måste hanteras för att även fortsatt ha ett robust och leveranssäkert kraftsystem och samtidigt möjliggöra energiomställningen. Planen innehåller även en beskrivning av de åtgärder och investeringar som planeras i transmissionsnätet under perioden 2022–2031.

”Vägen mot en dubblerad elanvändning”

Samhället står inför en omfattande elektrifiering. Systemutvecklingsplanens underrubrik är ”Vägen mot en dubblerad elanvändning”, vilket visar på skalan i den utveckling som vi ser framför oss. Övergången förväntas ske snabbare än tidigare antaget och regeringen har i arbetet med sin elektrifieringsstrategi kommunicerat att en utgångspunkt är en planeringsram för en möjlig dubblerad elanvändning till 2045. Ska Sverige klara att möta klimatutmaningen är ökad elektrifiering nödvändig, framför allt för sektorer med stora klimatutsläpp såsom industri och transporter.

För att behovet ska kunna mötas krävs nya lösningar och åtgärder inom ett antal områden, något som presenteras i planen. Utöver nya marknadslösningar samt förstärkningar och utbyggnad av transmissionsnätet krävs även en stor tillförsel av ytterligare el. Med nuvarande utveckling i Sverige sker ökningen i elproduktion i första hand genom ny vindkraft, något som medför nya förutsättningar både för driften av kraftsystemet och för leveranssäkerheten.

Lotta Medelius Bredhe– Systemutvecklingsplanen beskriver det arbete vi står inför och den utveckling vi ser, med en kraftigt ökad elektrifiering som försörjs av allt mer väderberoende elproduktion och med en minskande andel planerbar produktion. Ett stort fokus ligger på arbetet med att utveckla nya lösningar för att Sverige även i framtiden ska ha ett driftsäkert kraftsystem med hög leveranssäkerhet, säger Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe.

Stora investeringar kommande år

Svenska kraftnät har för åren 2022–2031 planerat för reinvesteringar på cirka 46 miljarder kronor för att hantera ett nät som är i behov av förnyelse, samtidigt som vi genomför anslutningsprojekt, systemförstärkningar och marknadsintegration för ytterligare drygt 49 miljarder kronor för att täcka identifierade behov.

Utöver utbyggnad och förstärkning av transmissionsnätet kommer en kombination av lösningar att behövas, där ökad flexibilitet, olika former av energilager men även ny planerbar elproduktion utgör viktiga delar.

Digitalisering och utveckling av nya IT-lösningar

Ett område som fått mer utrymme i den nya systemutvecklingsplanen är arbetet med ökad digitalisering och utveckling av nya IT-lösningar kopplat till kraftsystemet. En allt mer varierande elproduktion och förbrukning kräver en ökad förmåga att övervaka och styra kraftsystemet, vilket kräver moderna IT-system. De kommande tio åren planerar Svenska kraftnät att investera cirka 7 miljarder kronor i IT-utveckling.

I Systemutvecklingsplan 2022–2031 ryms även en beskrivning av hur Svenska kraftnät arbetar med forskning och utveckling, samt av verkets uppgifter inom totalförsvaret där behovet av proaktivt arbete ökar på grund av den förändrade hotbilden.

Systemutvecklingsplan 2022–2031 - Vägen mot en dubblerad elanvändning Öppnas i nytt fönster

Planen riktar sig till större transmissionsnätskunder och balansansvariga, större leverantörer av tjänster till Svenska kraftnät samt till myndigheter och departement.