Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trots sommarens utmaningar blev driftläget hanterbart

När kontrollrummet på Svenska kraftnät sammanfattar sommarens drift har det på det hela gått bra. Och då ska man ha i bakhuvudet att utöver de många planerade avbrotten för nödvändigt underhåll och utbyggnad drevs det svenska kraftsystemet under en längre period utan produktion överhuvudtaget i Ringhals kärnkraftverk.

Inför denna sommar gjordes bedömningen att något avtal liknande sommaren 2020 med Ringhals, Rya Kraftvärmeverk eller Karlshamnsverket för att avlasta transmissionsnätet samt förbättra spänningsstabiliteten och rotationsenergin i systemet inte behövdes.

– Vår analys pekade på bättre förutsättningar denna sommar förPontus de Maré att upprätthålla driftsäkerheten i transmissionsnätet. Vi bedömde också att marginalerna för att avlasta nätet efter fel var bättre än föregående sommar, säger Pontus de Maré, driftchef, Svenska kraftnät.

Drygt en månad senare, den 2 juni, gick något fel under revisionen av Ringhals 3. Enligt Vattenfall lossnade ett bränsleelement från sin fästanordning och hamnade i fel läge. Några dagar senare, den 9 juni, meddelade Vattenfall marknaden att återstarten av elproduktion i verket skulle senareläggas till den 27 augusti (på grund av ytterligare förseningar dröjde återstarten till den 5 september). Det innebar en förlängning av revisionen med cirka två månader.

På Svenska kraftnät konstaterade man att läget skulle bli ansträngt när det andra Ringhalsblocket också gick på revision. Det skulle innebära att både Ringhals 3 och 4 skulle vara bortkopplade från nätet från 28 juli till 27 augusti. Aldrig tidigare har det svenska kraftsystemet under modern tid drivits utan att någon av reaktorerna i Ringhals varit i produktion.  

Minskade överföringskapaciteter

– Vi hade i våra analyser inför sommaren tagit höjd för detta scenario och möjliga åtgärder. Kapaciteterna blev cirka 500 MW lägre i snitt 2 och 4 och några utlandsförbindelser påverkades också kapacitetsmässigt, säger Pontus de Maré.

Svenska kraftnät redogjorde för dessa överväganden den 10 juni. Öppnas i nytt fönster 

Positivt jämfört med föregående sommar var att en spänningsreglerande anläggning i Stenkullen skulle tas i drift vid midsommar. Dessutom bidrog Sydvästlänken markant med spänningsstabiliserande delar i södra Sverige sedan några veckor tillbaka även om den inte var i kommersiell drift (sydvästlänken togs sedan i kommersiell drift den 27 juli).
Men för att säkerställa tillräcklig marginal mot ytterligare händelser i nätet tecknade Svenska Kraftnät avtal med Rya-verket.

– Med faktumet att inget Ringhalsblock skulle vara tillgängligt under en längre tid såg vi till att säkra tillgänglighet av Rya-verket för att skaffa extra marginal för N-1-1 fel, flera fel efter varandra, och vid behov extra spänningsstöttning, säger Pontus de Maré

Avtalet säkrade Ryaverkets tillgänglighet och reglering fram till 9 september.

Har inte aktiverats

Ryaverket har under sommaren hittills endast varit på beredskap och inte behövt aktiveras för att klara systemdriften. Både den spänningsreglerande anläggningen i Stenkullen och Sydvästlänkens omriktarstationer har varit tillgängliga för nätet vilket har bidragit till att förstärka spänningshållningen på västkusten när samtliga reaktorer i Ringhals stod still.

– Om jag ska sammanfatta sommaren har driftläget ändå varit hanterbart och de planerade arbetena har kunnat genomföras. Driftläget har varit relativt gynnsamt tack vare att allvarligare händelser inte inträffat, säger Pontus de Maré.