Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Uppdaterad process för anslutning till transmissionsnätet

Svenska kraftnät arbetar kontinuerligt med att korta ledtider och som ett steg i detta införs idag, den 1 december 2021, en uppdaterad anslutningsprocess för anslutning till transmissionsnätet. Den uppdaterade processen beskrivs i ”Vägledning för anslutning till Stamnätet” vilken ersätter den befintliga vägledningen med samma namn.

Vägledningen har arbetats fram av Svenska kraftnät under 2021 och är ett resultat av den översyn som gjordes tillsammans med branschen för ett par år sedan.

Syftet med den uppdaterade anslutningsprocessen är bland annat:

  • Minska antalet ansökningar som avslutas innan de kommer till projektfasen. För att uppnå detta inför Svenska kraftnät något som vi benämner ”Indikation om anslutningsmöjlighet”. Detta ger anslutande part en möjlighet att få en indikativ bedömning om tillräcklig kapacitet finns tillgängligt i den tilltänkta anslutningspunkten. Indikationen är kostnadsfri och frivillig och ligger utanför ordinarie anslutningsprocess.

  • Svenska kraftnät inför också en utredningsavgift som ersätter dagens ”avgift för teknisk förstudie” som idag betalas i samband med tecknande av intentionsavtal. Den nya utredningsavgiften debiteras efter återkoppling på ansökan och ska vara betald innan utredningen påbörjas. Detta väntas leda till att färre omogna ansökningar lämnas in till Svenska kraftnät.

  • För att skapa en tydligare avtalsstruktur så införs ett nytt byggavtal som bland annat reglerar parternas ansvar för åtgärderna under nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad.

Svenska kraftnät arbetar med att korta ledtider och utveckla anslutningsprocessen vilket innebär att denna process kommer att uppdateras mer kontinuerligt framöver.

Not: Benämningen stamnät (även kallat transmissionsnät) kommer fortsättningsvis att användas i avtalen med Svenska kraftnät. Av den anledningen används samma term i denna vägledning. Stamnätet definieras som ”Den del av transmissionsnätet som ägs av svenska staten och som Svenska kraftnät har till uppgift att förvalta, driva och utveckla”.