Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utredningsförslag försvårar att nå klimatmålen

Blir artskyddsutredningens förslag verklighet är risken överhängande att det påtagligt försvårar Svenska kraftnäts uppdrag att skapa ett elnät som bidrar till en ökad elektrifiering och klimatomställning i samhället. Så kan man sammanfatta myndighetens svar på utredningen som lämnas in till miljödepartementet.

Uppdraget till artskyddsutredningen var att ta fram förslag för att säkerställa ett regelverk som effektivt och rättssäkert skyddar djur och växtarter, och som är förenligt med Sveriges EU-rättsliga åtaganden. Resultatet blev betänkandet Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar.

– Utredningens förslag riskerar att få stora konsekvenser när det gäller våra möjligheter att komma fram med ledningar. Även projekt som har koncession och som är i byggfas kan behöva revideras, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät.

Utöver uppenbara fördyrningar leder sena omtag även till kraftiga förseningar i förnyelsen av transmissionsnätet, påpekat Svenska kraftnät i sitt svar.

Slopad dispens

I sitt svar framhåller också Svensk kraftnät att man i möjligaste mån undviker konflikter med artskyddet genom att bland annat anpassa ledningssträckningar, stolpplaceringar, byggtider och underhållsinsatser. Men när luftledningar planeras och utformas ska hänsyn tas till ett stort antal aspekter såsom driftsäkerhet, personsäkerhet, elsäkerhet, naturmiljö, kulturmiljö, boendemiljö, försvarsmaktens intressen och annan fysisk planering. Ibland går inte ekvationen ihop, då har myndigheten kunnat söka dispens från artskyddet med hänvisning till att anläggningen har ett allt överskuggande samhällsintresse.

– Utredningen föreslår nu att detta dispensskäl tas bort, vilket skulle få mycket stora konsekvenser. Rent generellt kan man säga att utredningens konsekvensbeskrivningar av sina förslag är mycket rudimentära och belyser inte effekterna på vår verksamhet annat än i mycket allmänna ordalag, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Läs betänkandet Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar.  Öppnas i nytt fönster

Läs Svenska kraftnäts svar på betänkandet.  (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Bakgrund

Utredningen tillsattes i maj 2020 efter kritik mot hur Sverige implementerat EU:s art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet.