Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dialog och samverkan viktigt när transmissionsnätet ska byggas ut

Utvecklingen av elnätet måste ske, och det snabbt. Det finns en stor efterfrågan på mer el och ökad överföringskapacitet, stora industriella satsningar som batterifabriker och kemiindustri efterfrågar anslutning som motsvarar ett helt Sverige i energianvändning. För att få till detta krävs samverkan på bred front. Vid ett kunskapsseminarium om elförsörjning, initierat av Länsstyrelsen Västernorrland, blev vikten av dialog och samarbete tydligt.

Samverkansforumen med fokus kring energifrågor och att påskynda energiomställningen blir fler och fler, och Svenska kraftnäts kunskaper och deltagande efterfrågas. I slutet av november deltog Svenska kraftnät, mer specifikt representanter från avdelning Nät och investeringspaketet NordSyd, på kunskapsseminarium om elförsörjningen i Västernorrland. Bakom initiativet står Länsstyrelsen Västernorrland och landshövding Berit Högman. Kunskapsseminariet var det första av två tillfällen inledningsvis som samlar Regionen, länets kommuner och företagarorganisationer. Syftet är att sprida kunskap om utvecklingen av Sveriges transmissionsnät, framtidens elförsörjning och hur man kan arbeta framåt.
Bild Johan Ulleryd

Landshövding Berit Högman inledde och avslutade kunskapsseminariet. Svenska kraftnät och E.ON, som är region- och lokalnätsägare, berättade om utvecklingsarbete, processer och svarade på frågor. Från Svenska kraftnät deltog bland annat Johan Ulleryd, programledare för NordSyd, som berättade mer om utbyggnaden av transmissionsnätet i området och de utmaningar vi står inför:

– Sverige går fullt mot att bli elektrifierat. Vi har kapacitetsansökningar i kö för 25 000 MW, det motsvarar ett helt Sverige till i energianvändning. Vi står också inför en historisk utbyggnad av transmissionsnätet, samma takt som på 1940-1950-talen. När vi nu reinvesterar gamla ledningar passar vi på att höja kapaciteten. Det är viktigt för oss att tidigt kommunicera och berätta om det vi gör och varför, för att skapa förståelse. Vi måste samarbeta med företag, länsstyrelser, kommuner, regioner, och andra myndigheter för att det här ska gå att genomföra, berättar han.

Ett av de viktigaste budskapen var just vikten av dialog och samarbete. Genom att aktörerna träffas, delar erfarenheter och skapar en gemensam målbild kan nya arbetssätt utvecklas så att energiomställningen går snabbare. Inte minst gäller det lösningar som gör tillståndsprocesserna för ny energiproduktion och utbyggnad av ledningsnätet effektivare. Med effektivare tillståndsprocesser kan tiden från utredning och analys till driftsatt anläggning förkortas betydligt. Något som även landshövdingen Berit Högman poängterade:
  Bild Berit Högman

– Det är mycket på gång. Alla vi aktörer kan göra vårt bästa för att få effektiva och säkra processer i tid. Det finns alltid intressekonflikter i all samhällsbyggnad, men desto viktigare då att ha dialog och samtalet för att förstå varför saker görs på ett visst sätt. Vi i norra Sverige måste förstå att elen kan gå och båda hållen och inte bara söderut vilket vi behöver i den gröna omställningen.

Nyhet om seminariet på Länsstyrelsen Västernorrlands webb Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnät i andra forum

Svenska kraftnät har varit med och startat upp bland annat AGON och ACCEL i Norrbotten respektive Västra Götaland. Samverkansforumen drivs av länsstyrelsen i respektive region, med medverkan från näringslivet, regionnätbolagen och Svenska kraftnät. Syfte är att påskynda energiomställningen med målet att korta tiden för nätutbyggnadsprojekten genom effektivare tillståndsprocesser.