Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ledningar i solnedgång

FÖN – programmet som ska leverera el till industrierna i norr på rekordtid

Svenska kraftnät investerar och testar nya arbetssätt för att möjliggöra den industriella energiomställningen i norra Sverige. Fossilfritt övre Norrland (FÖN) är ett nystartat investeringsprogram som även är del av ett pilotprojekt för att minska ledtiderna i utbyggnaden av elnätet dramatiskt. Maria Jalvemo, som leder arbetet, berättar om ett utmanande uppdrag som kräver kreativitet och nytänk.

Maria Jalvemo- Vi har fria tyglar att tänka nytt; eller rättare sagt det förväntas av oss att ifrågasätta och utmana nuvarande arbetssätt. Ingen får någonsin tveka inför att fråga: ”Kan vi göra på ett annat sätt?”, säger Maria Jalvemo, som leder arbetet på Svenska kraftnät.

Det är ingen liten utmaning som Fossilfritt övre Norrland (FÖN) står inför. Flera stora industrier i norr ska elektrifiera sin verksamhet och det kommer krävas enorma mängder el. Ansökningarna hos Svenska kraftnät för effektuttag i Norrbotten och Västerbotten ligger på över 15 000 MW, vilket kan jämföras med det maximala effektuttaget i hela Sverige 2021 om cirka 25 000 MW. Industrierna vill ha el och de vill ha det snabbt. Utbyggnad av ledningar och stationer krävs för att klara att ansluta både industrier och vindkraftsanläggningar. Normal byggtid från utredning till färdig anläggning ligger på uppemot 15 år.

- Som ett första steg siktar vi på att minska tiden fram till koncessionsansökan för en ny kraftledning med fyra år. Det som normalt tar sju år ska vi klara på tre, säger Maria Jalvemo.

Testar nya arbetssätt

Industrins omställning till fossilfritt är den huvudsakliga drivkraften bakom satsningen. Dock krävs även en ökning av elproduktionen i norra Sverige för att klara omställningen. I Norrbotten och Västerbotten har Svenska kraftnät fått ansökningar om att ansluta ny vindkraftsproduktion på över 15 000 MW installerad effekt) som även den behöver anslutas till nätet. Till detta kommer att Sverige har ett av de äldsta transmissionsnäten i världen och anläggningarnas livslängd börjar gå mot sitt slut. Svenska kraftnät ersätter och stärker ett stort antal anläggningar i transmissionsnätet de kommande 15 åren.

- För att minska ledtiderna parallellställer vi flera faser, vilket i praktiken innebär att vi arbetar med att färdigställa nätanalyser samtidigt som vi utreder genomförbarheten och upphandlar konsulter för projektering och miljökonsekvensbeskrivning, exempelvis. När vi kommit längre i processen kommer vi såklart titta på ytterligare potentiella tidsvinster, säger Maria Jalvemo.

Tätare regionalt samarbete

Det externa samarbetet med andra myndigheter och intressenter är tätare, vilket gynnar framkomligheten och tillståndsprocesserna. Ett exempel är att landshövdingen i Norrbotten initierat en samarbetsgrupp som kallas AGON – Accelererad Grön Omställning Norrbotten Öppnas i nytt fönster.

- I AGON är tanken är att vi ska samarbeta och samordna oss med till exempel kommunerna, Försvaret, Trafikverket för att möjliggöra alla investeringar - det pågår mycket på samma ställe och vi vill undvika att slåss om utrymmet och resurserna, berättar Maria Jalvemo.

Testar styvare lina

Så vad är det som händer just nu? FÖN består av flera olika delar – först ut är Norrlandskusten som består av åtta olika projekt. Ett av dem är en pionjär även på teknikområdet.

- Vi ska uppgradera ledningen mellan Svartbyn och Keminmaa och där kommer vi byta till högtemperaturledare, en styvare ledare som vi kan transportera mer el i. Vi hoppas kunna använda befintliga stolpar, allt för att spara tid. Det är första gången detta görs på en 400 kV-ledning i Sverige. Detta blir ett sätt att öka överföringskapaciteten på kortare tid än om vi hade byggt en helt ny ledning, berättar Maria Jalvemo. 

Svenska kraftnät etablerar sig i i Luleå – rekrytering pågår

Programmet håller på att bemannas och ett par av rollerna kommer att arbeta på Svenska kraftnäts nya stationeringsort, Luleå.

- Det är toppen att vi etablerar oss i Luleå! Det kommer underlätta när vi ska rekrytera fler till projekten. Luleå är dessutom en framstående teknikstad och en bra rekryteringsbas för Svenska kraftnät, säger Maria Jalvemo.

Det är tryggt att en gammal projekträv leder programmet. Maria har arbetat med bygg- och infrastrukturprojekt hela sitt yrkesliv och tycker uppdraget är bland det mest utvecklande och mest samhällsnyttiga man kan jobba med just nu.

- Jag uppskattar att man kan röra sig internt på Svenska kraftnät och gå mellan chefsroll och andra roller för att utvecklas både på bredden och djupet. Sedan är ju uppdraget så spännande; att få vara med och möjliggöra energiomställningen och arbeta på ett helt nytt sätt, säger Maria Jalvemo.

Karta som visar planerade projekt vid övre Norrlandskusten. På kartan visas sträckningen Letsi-Svartbyn, Svartbyn-Hertsön och Svartbyn-Keminmaa samt sträckningen Högnäs-Stornorrfors och anslutningsledning Högnäs-Högnäs 2.

Bild: Översiktlig kartbild programmet Fossilfritt övre Norrland.

Norrlandskusten

Följande projekt ingår:

Letsi-Svartbyn, ny systemförstärkande 400 kV-ledning.

Högnäs-Stornorrfors, ny systemförstärkande 400 kV-ledning.

Svartbyn – Keminmaa, reinvestering 400 kV-ledning (högtemperaturledare).

Svartbyn-Hertsön, 400 kV-anslutningsledning

Högnäs-Högnäs 2, 400 kV-anslutningsledning

Degerträsk, ny station.

Högnäs 2, ny station.

Hertsön, ny station.

Karta som visar planerade projekt vid övre Norrlandskusten. På kartan visas sträckningen Letsi-Svartbyn, Svartbyn-Hertsön och Svartbyn-Keminmaa samt sträckningen Högnäs-Stornorrfors och anslutningsledning Högnäs-Högnäs 2. (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Bild: Översiktlig kartbild programmet Fossilfritt övre Norrland.