Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lär dig mer om kraftsystemets förändring

Samhällets behov av el ökar och det ställer stora krav på utvecklingen av det svenska kraftsystemet. Läs mer om vad som behövs på vägen mot en dubblerad elanvändning, och vilka utmaningar det för med sig, i Svenska kraftnäts Systemutvecklingsplan 2022-2031.

För att ge en lägesbild av kraftsystemet och den pågående utvecklingen ger Svenska kraftnät vartannat år ut en systemutvecklingsplan. Även om målgruppen och de flesta läsare redan har kopplingar till energibranschen är den också en bra källa för information för övriga som är intresserade av att veta mer om hur kraftsystemet är uppbyggt och utvecklas.

Industrins nya behov förändrar spelplanen

– Systemutvecklingsplanen är vår beskrivning av utvecklingen av kraftsystemet. I den vill vi förmedla och skapa förståelse för de utmaningar som vi ser på vägen mot en elanvändning på betydligt högre nivå än dagens, säger Magnus Danielsson, som arbetar med strategisk nätutveckling på Svenska kraftnät och som varit sammanhållande redaktör för systemutvecklingsplanen.

Bilden av hur mycket el som kommer att behövas i framtiden har ändrats väldigt mycket på bara ett par år.

– Den stora förändringen är de omfattande planerna på elektrifiering av stora delar av befintlig svensk basindustri men även på ny industri med stor elförbrukning. Det är enorma förändringar i behoven som kommit på ganska kort tid, säger Magnus Danielsson.

Flexibel förbrukning, energilagring och produktion

Parallellt med detta fortsätter den utveckling vi redan sett under några år, med en ökande andel vindkraft i kraftsystemet. Vindkraften bedöms i dag stå för den största delen av den produktionsökning som behövs när elanvändningen ökar. En utmaning är att vindkraften inte är planerbar, eftersom den är väderberoende. Produktion och användning måste i varje ögonblick hålla jämna steg för att kraftsystemet säkert ska kunna leverera el till alla kunder.

– Systemutmaningarna blir tydligare när vi har en större andel oplanerbar kraft. Vi ser att alla aktörer behöver bidra för att lösa dem. Förbrukningen behöver bli mer flexibel, möjligheten till energilagring på olika nivåer behöver öka och mer planerbar produktion behövs också, annars riskerar fördelningen mellan icke planerbart och planerbart bli för sned. Här är systemutvecklingsplanen en plattform för oss där vi talar om vilken utveckling vi ser framför oss, vilka utmaningar det skapar och vad som behöver göras för att lösa dem, säger Magnus Danielsson.

100 miljarder i investeringar på 10 år

En viktig del av lösningen är ökad överföringskapacitet i transmissionsnätet men det är svårt att hinna bygga ut den i den takt som önskas. Processerna för planering, samråd och tillstånd tar tid. Utöver alla nya ledningar och stationer som planeras sker även ett stort arbete med att förnya det existerande nätet. Många ledningar är halvseklet gamla och behöver bytas ut. Svenska kraftnät investerar över 100 miljarder i transmissionsnätet under de närmaste 10 åren. Systemutvecklingsplanen innehåller information om de åtgärder som planeras för de kommande tio åren och beskriver lite djupare några av de största investeringsprojekten, som till exempel programmet NordSyd som ska stärka överföringen av el mellan norra och mellersta Sverige.

Två trender: Digital utveckling och totalförsvarsperspektiv

Informationsteknologin spelar en allt större roll för styrningen och övervakningen av dagens komplexa kraftsystem. Utan digitala verktyg skulle det inte vara möjligt att överföra så mycket el som sker i dag med bibehållen driftsäkerhet. Det här är en utveckling som kommer att bli tydligare de närmaste åren, med bland annat allt större datamängder som samlas in och analyseras för att till exempel kunna nyttja det befintliga kraftsystemet ännu effektivare. Den digitala utvecklingen har därför fått ett eget kapitel i systemutvecklingsplanen.

Den svenska totalförsvarsförmågan ska återuppbyggas. Svenska kraftnät är Sveriges elberedskapsmyndighet och arbetar kontinuerligt för att stärka beredskapen när det gäller elförsörjningen. Totalförsvarsperspektivet ägnas också ett eget kapitel i planen, och har blivit än mer aktuellt under de månader som gått sedan kapitlet skrevs.