Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny analys avseende klimatanpassning inom transmissionsnätet

Svenska kraftnät har i en aktuell analys kartlagt hur ett förändrat klimat kan påverka transmissionsnätet. Analysen har genomförts systematiskt i enlighet med förordningen om klimatanpassning (2018:1428).

Klimatförändringar och extrema väderhändelser påverkar redan idag kraftsystemet. Påverkan bedöms bli större i framtiden, i takt med att medeltemperaturen stiger, nederbördsmönster förändras och extrema väderhändelser riskerar att bli vanligare. Det kommer att kräva anpassningar av infrastrukturen inom elförsörjningen.

I den klimat- och sårbarhetsanalys som Svenska kraftnät genomfört identifieras ett flertal robusthöjande åtgärder för att fortsätta anpassa transmissionsnätets infrastruktur till ett klimat i förändring.

Vissa identifierade åtgärdsförslag är systemspecifika och har som syfte att förstärka den tekniska infrastrukturens robusthet mot de klimateffekter som bedöms kunna medföra påfrestningar på infrastrukturen. Andra åtgärdsförslag rör sig om strategiska och organisatoriska aspekter avseende fortsatt arbete inom klimatanpassningsområdet på Svenska kraftnät.

Myndigheten fortsätter att arbeta med klimatanpassning och hur klimatförändringarna påverkar infrastrukturen. Arbetet är integrerat i verkets löpande processer.

En sammanfattad redovisning av rapporten går att hitta på vår rapportsida.