Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över elupplyst stad på natten

Proaktivt arbete mot cyberhot

Dagens komplexa kraftsystem hanterar stora mängder data. Det gör att frågan om cybersäkerhet fått allt större tyngd. Hos Svenska kraftnät finns en växande enhet som arbetar proaktivt för att skydda myndigheten mot olika typer av dataintrång.

Svante Nygren är informationssäkerhetsspecialist inom Svenska kraftnät. Han sökte sig till myndigheten för att arbetsfältet är intressant och viktigt.

– Här finns hela skalan av kompetenser från programmerare till specialister med ingående kunskap om kraftsystemet. Jag träffar hela tiden människor som arbetar i system som bara måste fungera dygnet runt, annars kan det få allvarliga konsekvenser., säger han.

Beredskap mot angrepp

Cybersäkerhet av idag handlar om mer än brandväggar och virusskydd. Det krävs ett brett arbete för att rusta organisationer mot angrepp mot digitala system och databaser.

– Det räcker inte med att ”bygga skydd och staket”. Idag måste man ha beredskap för att någon förr eller senare tar sig in, och förmåga att upptäcka och hantera det, säger Svante.

Idag är det tydligt hur cyberattacker i större skala kan användas mot samhällskritiska system så som styrsystem och skyddssystem inom energisektorn. I en omvärld med ökade säkerhetshot blir förmågan att upptäcka och avvärja cyberattacker central.

Växande mängd data i kraftsystemet

Den ökade digitaliseringen och det faktum att elproduktionen gått mot allt fler kraftkällor och energislag sätter fokus på cybersäkerhetsarbetet. Det gäller både för region- och lokalnätsägarna och för Svenska kraftnät, men verket har utifrån rollen som systemansvarig myndighet en särskilt viktig roll. I det nya landskapet för kraftförsörjning krävs mer av kontroll och balansering, och därmed mer övervakning och databehandling. På några få års sikt kommer kraftsystemet hantera ännu större datamängder när ännu fler manuella processer ersätts med storskaliga automatiska beslutsstödsverktyg.

Samarbete kring cybersäkerhet på nordisk och europeisk nivå

Svenska kraftnäts arbete när det gäller cybersäkerhet sker i nära samverkan med myndighetens motsvarigheter i de nordiska grannländerna Finland, Norge och Danmark. Detta eftersom ländernas kraftnät är synkront, med allt högra grad av samordnad styrning och stort utbyte av data över gränserna. Utöver säkerhetsarbetet inom Sverige och Norden pågår ett samarbete på europeisk nivå. Ledordet när kraftsystemen i de europeiska länderna integreras är tillit, vilket åstadkoms genom ett gemensamt ramverk för arbetet.

Skapar riktlinjer för nya system

Utbildning i informationssäkerhet för alla medarbetare och system som snabbt kan signalera om någon obehörig tagit sig in i organisationens system är självklara inslag i Svenska kraftnäts arbete med informationssäkerhet. Inom Svante Nygrens enhet Informations- och cybersäkerhet arbetar han och hans kollegor också med att utforma riktlinjer och anvisningar för hur nya system och programvaror får utformas och driftsättas utifrån ett cybersäkerhetsperspektiv. Det handlar bland annat om vilken dokumentation som krävs och om teknisk kartläggning av eventuella svagheter i systemen. Det finns också en ny säkerhetsskyddslagstiftning att ta hänsyn till. Den reglerar hur information över en viss nivå av skyddsbehov ska hanteras.

Goda karriärmöjligheter

För den som är intresserad av cybersäkerhet inom den för samhället så viktiga energisektorn finns det goda karriärmöjligheter inom Svenska kraftnät.

– Vi kan erbjuda en av de allra mest intressanta arbetsplatserna på den statliga sidan, eftersom vi övervakar stora industriella installationer som måste fungera dygnet runt. Här finns alla möjligheter för den som vill utvecklas inom IT-säkerhet och informationssäkerhet, säger Svante Nygren.