Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Regeringsuppdrag om nödåtgärder slutredovisat

Svenska kraftnät har ansökt att använda kapacitetsintäkter tillgängliga under 2022 för att finansiera två åtgärder som på kort sikt kan komma konsumenter och företag till del. Att föreslå åtgärder för 2023 är inte möjligt eller ansvarsfullt. Osäkerheten i prognoserna om inflödet av kapacitetsintäkter är för stor.

För att kunna ansöka om att finansiera nödåtgärder med kapacitetsavgifter för 2023 måste det först vara klarlagt vilka medel som kan komma att finnas till förfogande.

– Svenska kraftnät kan inte betala ut pengar som vi inte har, det vore inte ansvarsfullt. 2023 års inflöde av kapacitetsintäkter är mycket osäkert och vi kan till och med se att inflödet för slutet av 2022 inte följer prognoserna, säger Malin Stridh, chef för Svenska kraftnäts avdelning Elmarknad.

Arbetet fortsätter efter regeringsuppdraget

Svenska kraftnät arbetar fortlöpande med åtgärder i enlighet med Elmarknadsförordningen och Nödförordningen. Exempelvis ser vi nu över möjligheterna att inom ramen för Nödförordningen använda intäkter från kapacitetsavgifter uppkomna under 2022 till ytterligare åtgärder, såsom stöd till elslutkunder via lokalnätsbolag och incitament till energieffektiviseringar. I de fall att åtgärder bedöms genomförbara kommer ansökan att lämnas till Energimarknadsinspektionen.

Läs slutrapporten (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Bakgrund

Svenska kraftnät har ansökt om att få finansiera två nödåtgärder

Inom uppdraget och utifrån de rättsliga förutsättningarna har Svenska kraftnät ansökt om två nödåtgärder till Energimarknadsinspektion. Det är dels sänkt balansansvarsavgift dels utbetalning av stöd till elanvändare för att hantera höga elpriser här och nu. Totalt handlar det om ca 60 miljarder kronor till nödåtgärder som skulle kunna komma konsumenter och företag till del i närtid.

Arbetet har inneburit utvärdering och genomförbarhetsanalys av flera modeller för hur åtgärder kan utformas och komma elslutkunder till del. Svenska kraftnät har i arbetet utgått ifrån principen om att nödåtgärderna ska vara praktiskt genomförbara och komma elanvändarna till del skyndsamt. Det föreslagna stödet är utformat för att omfatta samtliga elslutkunder, ta hänsyn till elprisets geografiska koppling och principer för likabehandling. Utformningen gör det också möjligt att få en tillförlitlig kostnadsprognos.

Stödet baseras på historiska elpriser och uppmätt förbrukning i individuella uttagspunkter. Svenska kraftnäts bedömning är att den valda ansatsen med en generell utformning är en förutsättning för att kunna verkställa nödåtgärden skyndsamt.

Förslagen måste godkännas av Energimarknadsinspektionen

För att kunna genomföra åtgärderna krävs att tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen godkänner Svenska kraftnäts ansökningar.

Mer information

Mer information om stödet till elanvändare finns på Svenska kraftnäts webbplats

Mer information om regeringsuppdraget finns på sidan om regeringsuppdraget på Svenska kraftnäts webbplats