Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Porträtt av Albin Forsberg
Albin Forsberg

Så är en underhållsingenjörs vardag

En förutsättning för att kraftnätets anläggningar ska vara driftsäkra och personsäkra är ett systematiskt förebyggande underhåll. Albin Forsberg är en av Svenska kraftnäts underhållsingenjörer, med ansvar för planering och uppföljning för underhåll av ställverk i mellersta Norrland.

Albin ansvarar för underhållet av 50 ställverk och 22 så kallade teknikbodar inom två geografiska områden.

– Det innebär ansvar för all utrustning vid anläggningarna. Alltså inte bara det tekniska med alla elkomponenter, utan även exempelvis att vatten och avlopp fungerar och att staketet är helt. Stationerna ska vara säkra både för dem som arbetar där och för allmänheten, säger han.

Viktigt att ha anläggningskännedom

Huvudfokuset är förstås själva anläggningen. Det förebyggande underhållet bygger på tydliga checklistor och ett nära samarbete med den kontrakterade entreprenör som rent praktiskt genomför åtgärder. Men även om stora delar av Albin Forsbergs arbete går att sköta från skrivbordsstolen strävar han efter att vara ute i fält så mycket som möjligt.

– Det är viktigt att ha anläggningskännedom och att träffa entreprenörer på plats. Jag hinner dock inte besöka alla stationer varje år, utan får prioritera. Jag väljer till exempel att resa till dem som byggs om, säger Albin.

Mattias Rönnerfjäll och Albin Forsberg
Mattias Rönnerfjäll och Albin Forsberg

Besök på station Nysäter

Idag blir det ett besök på stationen Nysäter nordväst om Sundsvall. Entreprenören Mattias Rönnerfjäll från OneNordic tar emot och öppnar grinden för oss. Han är projektledare för underhållet här.

Det första som märks när vi kliver ur bilen är hur det fräser och knastrar om ledningarna i en 400 kV transformatorstation. Ur Svenska kraftnäts perspektiv är Nysäter en mellanstor station. För lekmannen känns det ändå imponerande.

Iförda reglementsenliga skyddskläder går vi tillsammans runt på anläggningen. Albin visar rören där ledningarna går in i varsitt så kallat fack. Facken står med 21 meters mellanrum och är totalt fem stycken. Han visar sedan på skillnaden mellan den äldre delen av stationen, där frånskiljar-komponenten är av brunt porslin, och den nyare delen som använder material av komposit till samma funktion.

Nya arbetssätt: harva mark och övervaka digitalt

Mattias Rönnerfjäll berättar om en miljöåtgärd. I entreprenörens uppdrag ingår att hålla den grusbelagda marken inom anläggningen fri från växtlighet. Hans företag håller ogräset i schack genom att harva marken, istället för att bespruta den på traditionellt sätt.

Vi avslutar besöket med att kliva in i stationens servicebyggnad. Här ryms pentry, toalett, en kontorsarbetsplats och den digitala hjärnan i anläggningen. Den löpande driften övervakas med modern teknik så att det går att detektera fel och manövrera vissa delar per distans.

Panorama över kraftstation

Digitala möten med entreprenör och kollegor

När Albin Forsberg och hans entreprenörer inte träffas i fält så gör de det via digitala veckomöten.

– Det är ett bra sätt att lösa knutar innan de hinner bli hårda, säger Albin.

Sina underhållsingenjörs-kollegor inom Svenska kraftnät träffar han också främst digitalt. Desto roligare blir det när de har möjlighet att träffas fysiskt. Underhållsingenjörerna ansvarar för nio geografiska områden för AC-stationer (växelström) inom Sverige och sex geografiska områden för HVDC-stationer (likström) för kraftöverföring till grannländerna, och sitter utspridda i landet från Luleå i norr till Halmstad i söder.

KraftstationPlanerar driftavbrott och utreder störningar

Det dagliga arbetet handlar om att planera, budgetera och följa upp underhållet. Driftavbrott för underhåll planeras på årsbasis och genomförs från mars till oktober. Uppstår det större störningar eller mer frekventa fel på en viss komponent så utreds det separat.

I de stora reinvesterings- och byggprojekten som drivs inom Svenska kraftnät deltar Albin Forsberg genom att bidra med underlag och med sin anläggningskännedom. Han är inte med i projektgrupperna som projektmedlem utan medverkar som referensperson. När nya och nygamla stationer spänningssätts så tar hans enhet tar över ansvaret för anläggningens underhåll i enlighet med gällande styrande dokument och Elsäkerhetslagen.

– Utmaningen är att vi har ett delvis föråldrat stamnät och att även stationsanläggningar börjar bli gamla och behöver förnyas. Samtidigt tillkommer det fler anläggningar, säger han.

Ingår i nationell vaktstyrka

Han ingår i vaktstyrkan Vakthavande reparationsberedskap som åtgärdar akuta driftstörningar i hela landet. Var åttonde vecka har han jour.

– Det blir väldigt operativt och kan hetta till och bli stressigt – men jag trivs i den rollen. Det kan hända att jag behöver kalla ut en helikopter eller akut rekvirera material, berättar han.

– Det bästa med mitt jobb är variationen. Jag lär mig något nytt nästan varje vecka. Jag trivs med att ha ansvar för anläggningarna och med att arbeta på Svenska kraftnät. Vi är ett viktigt affärsverk, själva kärnan i Sveriges elförsörjning.

Kraftstation