Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kraftledningar och kraftledningstolpar i landskap i skymningen

Samråd genomförda under 2022 för de första investeringspaketen i NordSyd

Ledningsprojekt inom Västerås-, Uppsala- och Sollefteåpaketen har under 2022 genomfört samråd. Då har berörda myndigheter, markägare och intressenter haft möjlighet att tycka till och föra dialog med Svenska kraftnät om sträckningsförslagen. Nästa steg i planeringen är att lämna in koncessionsansökan. För NordSyd är planen att dessa koncessionsansökningar lämnas in under 2023, totalt för sju delsträckor inom de tre paketen.

Nordsyd är en viktig del i arbetet med att förstärka elnätet. Hela investeringspaket NordSyd består av en rad åtgärder som på sikt kommer göra det möjligt att möta förbrukningsökningar i Mellansverige, byta ut gamla ledningar som uppnått sin tekniska livslängd och öka kapacitetsbehovet över tvärsnitt två. Det är dessutom en viktig del i Sveriges energiomställning.

I oktober har NordSyd tagit inriktningsbeslut om ca 29 miljarder, av den totala budgeten om 75 miljarder.

– NordSyd har kommit en bit på vägen. Det känns bra att vi tagit så många inriktningsbeslut, åtgärderna kommer göra stor nytta för kraftsystemet, säger Johan Ulleryd, programledare för NordSyd.

Givande dialoger i samrådsprocessen

Under året har ledningsprojekten i Västerås, Uppsala och Sollefteå genomfört samråd. Samrådet och dialogen med intressenter och allmänhet är en viktig del av arbetet med att utveckla Sveriges transmissionsnät och hitta lämpliga ledningssträckor. Det är en löpande process där vi tidigt informerar, inhämtar kunskap och uppgifter från andra parter och berörda. Då har berörda möjlighet att lämna yttranden som kan vara av värde för valet av den slutgiltiga placeringen av ledningen.

– Vi beaktar det som kommer in och sammanställer alla yttranden i samrådsredogörelsen. Många idéer från berörda är bra och ger en bättre helhetslösning. Det har vi till exempel gjort nu i Uppsalapaketet med kompletterande samråd, berättar Dan Alvinge, samordnare för delprojektledarna som ansvarar för tillstånd inom NordSyd.

Många intressenter i val av sträckning

Det är många intressen som ska tillgodoses när slutgiltig sträckning ska väljas. Parallellt med samråd har det också under året genomförts inventeringar för natur- och kulturvärden. All information ska sedan sammanställas och vägas mot varandra. Det gäller yttrande från allmänhet och berörda, information från myndigheter, kommun, region och från de inventeringar som genomförts. Allt för att kunna välja en så bra sträckning som möjligt.

Lärdomar att ta med sig

Under våren 2023 startas myndighetsdialog och samrådsprocessen upp för Ockelbopaketet. För de inblandade projekten som inte påbörjat samråd eller myndighetsdialog är kunskapsöverföring från de som ligger före viktig.

– Vi har överhörning mellan de olika paketen och tar med oss de synpunkter och åsikter som kommit in under tidigare samråden som genomförts. Ibland är det samma berörda intressenter. Då är det bra att veta vad som tidigare sagts, berättar Erik Wendin, projektledare i Ockelbo som planerar för samråd under våren 2023.

Uppsalabenet: alla paket på plats för ett genomförande

I slutet av september tog Svenska kraftnäts styrelse inriktningsbeslut för Kustpaketet, den delen som binder ihop Sollefteåpaketet i norr med Uppsalapaketet i söder. Kustpaketet består av 30 mil nya dubbelledningar som ska byggas längs södra Norrlandskusten och påbörjas vid Hjälta/Nässe utanför Långsele i Västernorrland och gå ner till Mehedeby i Tierps kommun norr om Uppsala. Den sista delen av Uppsalabenet är nu på plats för ett genomförande och målet är att hela sträckan ska vara igång till 2033.

Mer om investeringspaketet NordSyd

Nordsyd webb 700x.jpg

Nordsyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär att stora delar av stamnätet i mellersta Sverige, kommer att förnyas och förstärkas genom flera kraftfulla investeringar. Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 75 miljarder kronor för ett mer flexibelt och robust stamnät för el som är förberett för framtida förändringar i det svenska elsystemet. Samtidigt kommer vi kunna möta behoven av ökad överföring från norr till söder och bidra till den energipolitiska inriktningen för Sverige, att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040.

Läs mer om NordSyd.