Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät bjuder in havsvindprojektörer till dialog och samverkan

Svenska kraftnät fortsätter dialogen med havsvindsprojektörerna om hur anslutningen av havsbaserad elproduktion bäst ska ske till transmissionsnätet. Under hösten och vintern bjuder verket in till tre olika samverkansdialoger. En workshop om villkoren för anslutningsprocesserna, en dialog om lokalisering av anslutningspunkter ”öppen dörr” samt samtal om nätutbyggnad i Norra Västerhavet.

Sedan rapporteringen av regeringsuppdraget i juni 2022 har vidareutvecklingen av anslutningsprocesserna, för aktörer som vill ansluta sig till Svenska kraftnät fortsatt, samt en utredning startat kring utbyggnad i Norra Västerhavet.

Workshop om processen att ansluta till havs

Den 12 december håller Svenska kraftnät workshop med berörda aktörer med anledning av att anslutningsprocesserna för havsbaserad vindkraft håller på att tas fram.

Samverkan om öppen dörr-anslutningar i utvalda områden

Ett första steg, för att möjliggöra anslutning av havsbaserad elproduktion på land, var att i juni dela in Sveriges havsområden i nio havskapacitetszoner. Nästa steg som behöver komma på plats är att ta fram en kapacitetskarta för havsbaserad elproduktion. Den ska visa vilken överföringskapacitet Svenska kraftnät kan ställa till förfogande i respektive havskapacitetszon under en på förhand fastställd tidsperiod. Målet är att kartan ska kunna offentliggöras senast kvartal två 2023.

För att fullt ut kunna implementera en ny, så kallad, öppen dörr-process finns också ett behov av att identifiera positioner för anslutningspunkter på land dit havsvindprojektörer erbjuds att ansluta sig. Aktörernas egna förstudier av lämpliga platser för landfästen och korridorer kommer att tjäna som underlag till valet av lokalisering av sådana anslutningspunkter. Nu bjuds de havsvindprojektörer som utvecklar projekt belägna i eller angränsar till havskapacitetszonerna 5 – Mellersta Östersjön 1, 7 – Norra Östersjön och 8 – Bottenhavet in att bidra med idéer, kartunderlag och/eller önskemål om lokalisering. Anmälan till samverkansdialog om lokalisering av landbaserade anslutningspunkter är frivillig och ska ske senast den 20 februari 2023.   

Samverkan om anslutning till havs i Norra Västerhavet

Svenska kraftnät bjuder också in havsvindprojektörer som utvecklar projekt i havskapacitetzon, 1 - Norra Västerhavet till en dialog om anslutning till det planerade transmissionsnätet inom sjöterritoriet. Både projektörer som redan har ansökt om att få ansluta sig till Svenska kraftnät och de som ännu inte har ansökt men som har påbörjat avgränsningssamråd för vindparker i Norra Västerhavet, erbjuds möjlighet till enskilda möten med oss.

Kontakt och anmälan av intresse:

Vid frågor rörande allmänna frågor om havsbaserade anslutningar, vänligen kontakta Svenska kraftnät via e-post: havsbaseradanslutning@svk.se

Anmälan till samverkansdialog om lokalisering av anslutningspunkter på land för havskapacitetszonerna 5 – Mellersta Östersjön 1, 7 – Norra Östersjön och 8 – Bottenhavet läs mer här.

Läs mer om samverkan och anmälan kring anslutning till havs i Norra Västerhavet här

Läs mer om den planerade workshopen kring processen att ansluta till havs
Svenska kraftnät håller dialogmöte med branschens aktörer angående villkoren för anslutningsprocessen för havsbaserad vindkraft | Svenska kraftnät (svk.se)