Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät går vidare med processen att sänka transmissionsnättariffen under 2022

Svenska kraftnät har undersökt möjligheterna att sänka effektavgiften i transmissionsnätstariffen under 2022. Bakgrunden är det stora inflödet av kapacitetsavgifter som Svenska kraftnät har erhållit. Nu har nätkunderna gett sina klartecken. Därmed kan Svenska kraftnät gå vidare med processen att sänka tariffen.

Under mars månad fick Svenska kraftnäts berörda nätkunder möjlighet att ta ställning till ett förslag om tariffsänkning under innevarande år. Nätkunderna har nu accepterat förslaget. Förslaget innebär att avgiften för de ordinarie effektabonnemangen sätts till 0 kr från och med den 1 augusti 2022 vilket motsvarar en kostnadssänkning på cirka 1,6 miljarder kronor för Svenska kraftnäts nätkunder. Den procentuella sänkningen är lika stor för samtliga nätkunder. Sänkningen i kronor är däremot som störst för uttagskunder med höga abonnemang i södra Sverige och för inmatningskunder med höga abonnemang i norra Sverige, vilka är de som har förlorat mest på de höga prisskillnaderna.

− Jag är glad att vi nu kan gå vidare med denna process. Till att börja med ska Energimarknadsinspektionen pröva om Svenska kraftnät får använda kapacitetsavgifter för att sänka nättariffen. Därefter ska förslaget beslutas av vår styrelse under deras kommande möte, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad, Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät kommer i slutet av juni kunna ge ett slutligt besked om en tariffsänkning kommer att ske under 2022.

− Svenska kraftnäts huvudmål är fortsatt att vidta åtgärder som ökar överföringskapaciteten på kort och lång sikt för att minska prisskillnaderna mellan elområdena. Detta sker dels genom omfattande nätinvesteringar under de kommande åren dels genom ett antal olika kortsiktiga åtgärder för att öka handelskapaciteten där till exempel mothandel utgör en viktig åtgärd, säger Malin Stridh.

Mer information

Läs mer om hur Svenska kraftnät ökar handelskapaciteten i transmissionsnätet med hjälp av mothandel. Öppnas i nytt fönster

Läs även i Svenska kraftnäts Systemutvecklingsplan 2022-2031 Öppnas i nytt fönster om de långsiktiga investeringarna på cirka 100 miljarder i transmissionsnätet under de närmaste 10 åren.

Läs om de kortsiktiga kapacitetshöjande åtgärderna.