Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät redogör för kortsiktiga åtgärder som ökar överföringskapaciteten

I rapporten Så arbetar vi för att öka överföringskapaciteten beskriver Svenska kraftnät åtgärder som påverkar handelskapaciteten den kommande treårsperioden. Det rör sig bland annat om marknadsåtgärder och tekniker för högre nyttjande av befintligt nät.

– När man vanligtvis talar om att öka överföringskapaciteten i transmissionsnätet – alltså hur mycket el som kan flöda i näten – tänker man på investeringar i nya ledningar och stationer. Och det är så klart det som bidrar med störst kapacitetsökningar. Men det går också att arbeta med andra kortsiktiga åtgärder som inte tar lika lång tid att genomföra. Därigenom kan man utnyttja befintligt nät smartare.

Det säger Anna Guldbrand, systemansvars-specialist, Svenska kraftnät. Hon och kollegor har ställt samman en statusrapport som innehåller en sammanfattning av de kortsiktiga åtgärder som Svenska kraftnät arbetar med för att öka överföringskapaciteten. Rapporten – Så arbetar vi för att öka överföringskapaciteten – finns att läsa under Rapporter och remissvar. Öppnas i nytt fönster 

Svenska kraftnät har delat upp åtgärderna i tre huvudgrupper, vilka inkluderar åtgärder både som är genomförda och sådan som är under utredning:

  • Marknadsåtgärder (eller åtgärder som påverkar metoden för att bestämma handelskapaciteter).
  • Tekniker för högre nyttjande av befintligt nät.
  • Traditionella åtgärder och portföljprioritering.

Under marknadsåtgärder tar Svenska kraftnät upp införande av Summaallokering, kapacitetsberäkningsmetoden Flow-based, utökad Mothandel och utredning av Dynamisk Transmission Reliability Margin (TRM).

Under Tekniker för högre nyttjande av befintligt nät tar Svenska kraftnät upp Utökad systemvärnsfunktionaliteten, Ökad driftström i befintlig utrustning, användning av Dynamic Line Rating (DLR), Högtemperaturledning samt två påbörjade utredningar som hanterar hur Energilager och ny teknik för Flödesstyrning kan påverka tillgänglig handelskapacitet.

Under Traditionella åtgärder och portföljprioritering tar Svenska kraftnät upp Löpande identifiering av begränsande utrustning, Portföljprioritering, uppstart av ny Systemutredning i SE3 samt Övriga planerade nätinvesteringar och Åtgärder för att minska avbrottstid.

Denna statusrapport är den första i ordningen. Framöver kommer Svenska kraftnät att vid varje kvartalsslut redovisa hur arbetet fortskrider och vilken effekt de planerade kortsiktiga åtgärderna förväntas ge.

Denna redovisning sker på uppdrag av regeringen.