Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät vill sänka balansansvarsavgiften för 2023

Svenska kraftnät har ansökt om att få använda kapacitetsavgifter för totalt 4,4 miljarder kronor för att täcka ökade kostnader för balansering av elsystemet. Åtgärden syftar till att dämpa prisökningarna för elanvändarna.

Det höga elpriset har medfört väsentligt ökade kostnader för Svenska kraftnäts stödtjänster. Svenska kraftnät har sedan tidigare beslutat om en höjning av grundavgiften i balansansvarsavgiften med 40 procent för 2023. För att täcka de ökade kostnaderna och det ackumulerade underskottet skulle vi dock behöva höja avgiften till de balansansvariga parterna med ca 200 procent inför 2023.

– Svenska kraftnät bedömer att en sådan höjning inte är rimlig utifrån målsättningen om att kunna erbjuda stabila och förutsägbara avgifter, säger Malin Stridh, chef för Svenska kraftnäts avdelning Elmarknad.

Svenska kraftnät har idag ansökt till Energimarknadsinspektionen (Ei) om att få använda kapacitetsavgifter för att täcka större delen av dessa kostnader. Totalt handlar det om 4,4 miljarder kronor för 2022 och 2023.

Om Ei godkänner ansökan skulle det innebära att den planerade höjningen av balansansvarsavgiften inte behöver genomföras. Då kostnader för balansansvarsavgiften i regel förs vidare till elanvändarna, så bidrar förslaget i förlängningen till att dämpa elanvändarnas kostnadsökningar.

– Förslaget om finansiering av 4,4 miljarder i kostnader beräknas därmed leda till en direkt besparing på totalt ca 300 kr för en villakund med en förbrukning på ca 20 000 kWh per år, säger Malin Stridh.

Ny EU-förordning möjliggör finansiering av nödåtgärder

Att använda intäkter från kapacitetsavgifter har blivit möjligt i och med den nya förordningen om krisintervention för att komma till rätta med de höga elpriserna, som infördes den 8 oktober 2022.

Förslaget om balansansvarsavgifter är Svenska kraftnäts första inom ramen för regeringsuppdraget om att ansöka om att använda kapacitetsavgifter för att finansiera nödåtgärder för konsumenter och företag. Svenska kraftnät planerar ytterligare ansökningar om förslag till nödåtgärder senast den 15 november 2022.

Rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna Öppnas i nytt fönster

Mer information om Svenska kraftnäts regeringsuppdrag om nödåtgärder finns på vår webbplats

Mer information om kapacitetsavgifter och hur de får användas finns på vår webbplats: Om kapacitetsavgifter

Mer information om balansansvarsavgiften: Det här betalar du

Mer information om balansering av kraftsystemet