Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kraftledning

Tidig dialog med kommunerna en framgångsfaktor när nätet byggs ut

När energiomställningen växlar upp och transmissionsnätet ska byggas ut är en väl fungerande dialog mellan Svenska kraftnät och kommuner, länsstyrelser och regioner en förutsättning. Tidiga kontakter innan den formella samverkansprocessen startar är ett framgångsrecept, visar exempel från Västmanland.

Porträtt av Johan UllerydJohan Ulleryd är Svenska kraftnäts programledare för den stora nätsatsningen NordSyd, som syftar till att stärka överföringskapaciteten mellan elområden från norra Sverige söderut. Programmet omfattar över 100 projekt från Sollefteå i mellersta Norrland till Mälardalen och Värmland. Nästan alla kommuner i detta stora geografiska område påverkas i lägre eller högre utsträckning av utbyggnadsplanerna.

– Det här är väldigt nytt för många kommuner. Många kraftledningsgator har funnits där sedan 1940-talet. Att det behövs nya vägar eller järnvägar är vi vana vid, men kraftledningar har de flesta mindre kännedom om, säger Johan Ulleryd.

Kommuner med olika utgångslägen

Även för Svenska kraftnät innebär den växande investeringsvolymen att arbetssätt behöver förändras. Verket behöver bygga upp relationer med kommuner som man inte samverkat aktivt med tidigare.

De kommuner som själva har stora förbrukare av elektricitet inom sina gränser, eller där det finns aktörer som önskar investera i vindkraftproduktion, är helt naturligt mer engagerade i energifrågan. Ett exempel på det är Gävle kommun, där Microsoft har stora serverhallar och där det finns planer på havsbaserad vindkraft utanför kusten.

Goda erfarenheter hos Västerås stad

Porträtt av Håkan SvärdEtt annat exempel är Västerås, där kraftindustrin har gamla rötter. Håkan Svärd är samhällsbyggnadschef i Västerås stad, och har goda erfarenheter av den dialog med Svenska kraftnät som initierats inom NordSyd-programmet.

– Vi har haft en kontaktyta sedan 2018 med flera samordningsmöten innan den formella myndighetsdialogen tog vid. Där fick vi tydlig information om processen och intentionerna. Genom att vi samarbetat under en längre period har vi kunnat växla upp organisatoriskt i våra förvaltningar i ett tidigt skede. Svenska kraftnät har varit tillgängligt och konsultativt och våra förutsättningar har omhändertagits på ett bra sätt, säger han.

Energiplanering är en regional angelägenhet

Den tidiga dialogen har varit en tydlig framgångsfaktor, liksom att nätutbyggnaden är en prioriterad fråga för båda parter.

– Det finns ett tryck på att öka överföringskapaciteten för el i Mälardalen. Det är en regional angelägenhet, och då vill inte vår kommun vara en stoppkloss. Istället vill vi hjälpa våra grannkommuner, säger Håkan Svärd.

Sedan 2021 har regionerna fått mandat att skapa forum för energiplanering. Flera så kallade effektforum har byggts upp. Där samlas intressenter som länsstyrelse, region, kommuner och nätägare, vilket underlättar dialogen med Svenska kraftnät.

– Det börjar bildas en bättre samsyn kring behovet av viktiga samhällsinvesteringar för att stödja elektrifieringen. Nya industrier vill ha snabba besked om de kan få effekt tilldelad. Får de inte det hotar de att investera i något annat land. Det riskerar att bli huggsexa om kapaciteten, säger Johan Ulleryd.

Tidig dialog ger större möjlighet att förklara behov och lösningar

För att lösa detta måste tiden från planering till färdig ledning kortas rejält.

– Vi tror att vi kan förkorta processen med 50-60 procent. Men då har vi ingen vingelmarginal. NordSyd berör många markägare och kommuner. Om någon överklagar utmanas tidplanen. Ju tidigare vi kommer in i dialogen desto större möjlighet att förklara våra behov och lösningar, fortsätter Johan.

Goda råd till andra kommuner

Samhällsbyggnadschefen Håkan Svärd i Västerås bidrar med lite konkreta råd till kommuner som berörs av utbyggnaden av transmissionsnätet:

– Prioritera frågan och koppla in rätt nyckelfunktioner från början – inte bara en kommunchef utan representanter för näringslivsfrågor, energifrågor, planfrågor och markfrågor. Välj en kontaktperson som samordnar internt och fungerar som lots i kontakten med programledare och projektledare hos Svenska kraftnät. Då bygger ni bra relationer och ett gott samtalsklimat.