Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Inbjudan till diskussionsgrupp – Framtida balansansvarsavgift

Svenska kraftnät söker marknadsaktörer som vill delta i diskussioner kring utformning av den framtida balansansvarsavgiften. Behovet till att förändra avgiften grundar sig i införandet av enpris och en position i balansavräkningen.

Diskussionsgruppen kommer bestå av cirka 10 medlemmar som möts 2-3 gånger under april och maj månad 2020. Mötena kommer att ske främst via Skype.

Syftet med diskussionerna är att få fram ett förslag på en struktur för avgiften. Avgiftsförslaget legalitet är förankrad i EB GL (Balanskoden) och kommer att följa processen gällande allmän konsultation en månad innan förslaget skickas till tillsynsmyndigheten för godkännande.

Aktörer som önskar delta i diskussionsgruppen bör ha god kunskap om dagens avgift och vad införandet av enpris och en position innebär.

Anmälan

Vid anmälan ska företagets roll anges för att vi ska säkerställa att gruppen innehåller kompetens som representerar alla relevanta aktörskategorier.

Det kan till exempel vara elleverantör, producent/förbrukare, balansansvarig med övervägande produktion/förbrukning i portfölj, styrbarhet och storlek på portfölj och så vidare.

Anmälan och frågor sker till balansansvarsavtalet@svk.se senast den 20 mars 2020.