Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nordiska TSOer föreslår harmoniserad balansavgift

Svenska kraftnät, Statnett och Fingrid föreslår en harmonisering av obalansavgiftsnivån till 1,15 EUR/MWh när enpris och nettobalans införs den 1 november 2021. Energinet undersöker för närvarande avgiftsnivån nationellt och kommer att återkomma möjligheten att ansluta sig till en nordiskt harmoniserad avgiftsnivå.

Vid införandet av enpris och nettobalans kommer de balansansvariga att få ekonomiska incitament till självreglering, vilket inte är önskvärt i och den nuvarande balanseringsmodellen. De systemansvariga för elöverföringssystem (TSO) i Norden föreslår därför åtgärder för att stimulera god kvalitet på produktionsplaner samt att följa de inlämnade produktionsplanerna. En av dessa åtgärder är en ökad nivå på obalansavgiften. Obalansavgiften tas ut av balansansvarig part (Balance Responsible Party, BRP). Förslaget förutsätter att avgiftsstrukturen godkänns av nationella tillsynsmyndigheter och att Svenska kraftnäts styrelse godkänner avgiftsnivån i Sverige.

De nordiska TSOernas resonemang om avgiftsstruktur och avgiftsnivåer för BRP har tidigare publicerats i designdokumentet Common Nordic Market Design paper och i de nordiska TSOernas svar på intressenters återkoppling på designförslaget. Alla nordiska TSOer stöder obalansavgiften och har varit inblandade i diskussionen om att harmonisera avgiftsnivån.

En harmoniserad avgiftsnivå för obalanser är viktigt då obalansavgiften kan påverka marknadsaktörernas leveransbeslut på den gemensamma nordiska balansmarknaden. Att flytta obalanser mellan budzoner på grund av olika avgiftsnivåer påverkar dimensionering av stödtjänster och fördelning av kostnader.

De nordiska TSOerna har harmoniserat obalansavgiften för förbrukningsobalanser inom ett gemensamt intervall sedan 2009. Sedan den 1 januari 2021 har den harmoniserats till 0,5 EUR/MWh i Sverige, Norge och Finland.

Förslaget på harmoniserad avgiftsnivå baseras på nationella bedömningar av lämpliga avgiftsnivåer. Då kostnadsbaser och incitament varierar, finns en viss skillnad mellan ett rent nationellt perspektiv och ett gemensamt nordiskt perspektiv. För Sverige, Norge och Finland har det dock varit viktigt att upprätthålla den nuvarande harmoniseringsnivån och undvika negativa incitament mellan länderna. Energinet undersöker för närvarande avgiftsnivån nationellt och kommer vid en senare tidpunkt att bedöma möjligheten att gå med i den harmoniserade avgiftsnivån. Energinet stöder harmoniseringen och instämmer i vikten av att undvika att obalanser flyttas, men behöver mer tid för att nå en tillräcklig förståelse för det nationella perspektivet och effekterna innan man drar slutsatser om höjningen av avgiftsnivån. Svenska kraftnät, Statnett och Fingrid välkomnar Energinet att gå med vid en senare tidpunkt.

Kontakt

Vid frågor till Svenska kraftnät, kontakta Pär Lydén, e-post par.lyden@svk.se.

Mer information

Läs designförslaget Common Nordic Market Design paper (engelska). (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Läs tidigare nyhet på engelska: Single Price Single Position – feedback welcomed. Öppnas i nytt fönster

Läs de nordiska TSOernas svar på intressenternas återkoppling på designförslaget: Nordic TSOs response to the stakeholder feedback to the Common Market design (engelska). (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Läs nyheten på engelska på den gemensamma webbplatsen för NBM. Öppnas i nytt fönster

Läs mer om ny nordisk balanseringsmodell (NBM) under Utveckling av kraftsystemet.