Hoppa till huvudinnehåll

Temadag om beredskap för dammhaveri - inbjudan

Svenska kraftnät bjuder in aktörer som arbetar med beredskapsplanering för dammhaveri till en temadag den 24 oktober. Tema för dagen är lärdomar från inträffade händelser och övningar. Temadagen hålls på Hantverkargatan 52 i Stockholm.

Syftet med temadagen är att ge aktörer som arbetar med beredskapsplanering för dammhaveri möjlighet att utbyta erfarenheter och ta del av lärdomar av inträffade händelser och övningar och inspireras till fortsatt arbete.

Temadagen syftar även till att informera om pågående arbete enligt handlingsplanen för vidareutveckling av beredskap för dammhaveri.

Inbjudan, program och anmälan