Hoppa till huvudinnehåll

Vägledande avgöranden om klassificering

Ytterligare ett ärende om dammsäkerhetsklass har avgjorts i Mark- och miljööverdomstolen, Mål nr Mål M 8471-17 daterat 2019-02-15.

Ärendet behandlar i första hand avvägningen huruvida risk för förlust av människoliv kan anses vara försumbar eller ej. På Svenska kraftnäts webbsida om klassificering finns en länk till Mark- och miljööverdomstolens webbplats där ärendet kan läsas i sin helhet.