Hoppa till huvudinnehåll

Inriktning för Svenska kraftnäts dammsäkerhetsverksamhet 2020-2023

Svenska kraftnät har upprättat en övergripande plan dammsäkerhetsverksamheten de kommande åren. Planen beskriver Svenska kraftnäts uppdrag och huvudsakliga verksamhetsområden i frågor om dammsäkerhet, samt inriktning för 2020-2023.

Svenska kraftnäts övergripande mål och arbetssätt:

Som dammsäkerhetsfrämjande myndighet verkar vi för en framtid med god dammsäkerhet och en god beredskap för dammhaveri

  • Vi bidrar till nationell samordning inom dammsäkerhet genom tydliga krav, vägledning och information
  • Vi verkar för ökad kunskap och kompetens inom området genom att bidra till teknikutveckling och utbildning
  • Vi samverkar med länsstyrelserna för att uppnå en effektiv och likvärdig dammsäkerhetstillsyn
  • Vi är pådrivande och samordnar utvecklingen av beredskap för dammhaveri

För perioden 2020-2023 har Svenska kraftnät identifierat följande fokusområden:

  • Dammar i dammsäkerhetsklass – Mål: Ett implementerat regelverk för dammsäkerhet och effektiv tillsyn
  • Dammar med nationell betydelse – Mål: Stärkt samverkan och helhetssyn
  • Aktiv samverkan för att möta förändringar – Mål: Dammsäkerhet beaktas i samhällsutvecklingen, och dammarna utvecklas med samhället

Läs mer i planen: Övergripande plan för Svenska kraftnäts damm säkerhetsverksamhet. Inriktning 2020-2023 (pdf, 251 kB, nytt fönster)