Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ny samlad vägledning om dammsäkerhet

Svenska kraftnät har upprättat vägledningen ”Säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering. En vägledning från Affärsverket svenska kraftnät jml. 5-8 §§ förordningen (2014:214) om dammsäkerhet”.

Vägledningen är avsedd att ge ett samlat stöd till ägare av verksamheter med en eller flera dammar som är klassificerade i en dammsäkerhetsklass enligt 11 kap. 24 och 25 §§ miljöbalken. Den utgör även ett underlag för länsstyrelsernas dammsäkerhetstillsyn.

Vägledningen: Säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Övriga vägledningar för dammsäkerhet på Svenska kraftnäts webbplats