Hoppa till huvudinnehåll

Ny utbildning inom dammsäkerhetsområdet

Den nya utbildningen introducerar Svenska kraftnäts vägledningar och stöd inom dammsäkerhetsområdet.

Svenska kraftnät har upprättat flera vägledningar och stöd som knyter an till dammsäkerhetsregleringen. Utbildning som är en interaktiv pdf, syftar till att

  • introducera Svenska kraftnäts vägledningar och stöd inom dammsäkerhetsområdet
  • ge grundläggande kunskap om Sveriges system för dammsäkerhet vad gäller regelverk, roller och ansvar, dammar och dammteknik, med mera.

Den huvudsakliga målgruppen för utbildningen är dammägare, länsstyrelser, med flera som berörs av regelverket. Vår bedömning är dock att utbildningen kan vara givande för alla som vill veta mer om dammsäkerhetsarbetet i landet.

Du når utbildningen på vår sida för Vägledning och stöd för dammsäkerhet

Vi vill även passa på att informera om den utannonserade tjänsten som dammsäkerhetshandläggare på Svenska kraftnät sida för lediga tjänster