Hoppa till huvudinnehåll

Nya rutiner och mallar för dammsäkerhetsrapportering

Ägare till dammar i dammsäkerhetsklass A, B och C ska senast den 31 mars skicka en dammsäkerhetsrapport till länsstyrelsen.

Svenska kraftnät har reviderat vägledningen om säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering och tillhörande mallar för dammsäkerhetsrapportering.

Rapporteringens innehåll följer dammsäkerhetsförordningen och tydliga kopplingar mellan rapporteringens delar finns.

Mer information finns på Svenska kraftnäts webbplats: Årlig dammsäkerhetsrapportering