Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll
Vy ovanifrån: Lastbil som åker vid kanten av en damm.
Ryllshyttemagasinet i Garpenberg, Sverige.

Världsomspännande initiativ för vidareutveckling av dammsäkerheten

Flera allvarliga dammhaverier har under senare år inträffat runt om i världen, inte minst vid gruvdammar. Haverierna har uppmärksammats av såväl media som branschaktörer och internationella organisationer och har lett fram till olika initiativ och ställningstaganden. Syftet med dessa är att driva på utvecklingen och bidra till god dammsäkerhet, förebyggande av risker och transparens kring förhållandena.

Aktuella exempel på sådana initiativ är Global Tailings Reviews nya internationella standard för hantering av gruvavfall och ICOLDs deklaration om dammsäkerhet.

Ny global standard för hantering av gruvavfall

Global Tailings Review initierades till följd av det katastrofala dammhaveriet i Brumadinho i Brasilien i januari 2019, där över 250 personer omkom. Syftet var att etablera en internationell standard för en säkrare hantering av anläggningar för gruvavfall (gruvdammar).

Standarden lanserades i augusti 2020 och omfattar både befintliga och nya dammanläggningar. Den riktar sig till verksamhetsansvariga aktörer och slår fast principer och ett stort antal krav inom följande områden:

 • Påverkade samhällen
 • Integrerad kunskapsbas
 • Design, byggande, drift och övervakning av gruvdammar
 • Säkerhetsledning och styrning
 • Beredskap och långsiktig återhämtning
 • Offentlighet och tillgång till information

Huvudmännen som samverkat kring genomförandet av Global Tailings Review och framtagandet av standarden är International Council on Mining and Metals (ICMM), United Nations Environment Programme (UNEP) och Principles for Responsible Investment (PRI).

Ta del av mer information på Global Tailings Review´s webbplats (engelska, nytt fönster)

Global Tailings Reviews standard (engelska, nytt fönster) 

Global Tailings Portal utgör en global databas över gruvdammar: Global Tailings Portal (engelska, nytt fönster)

ICOLD lanserar ”World declaration on dam safety”

The International Commission on Large Dams – ICOLD – utgör ett globalt forum för att främja utbyte av kunskap och erfarenhet kring höga dammar. ICOLD samlar expertis från cirka 100 medlemsländer och utarbetar standarder och riktlinjer för att medverka till att dammar byggs och drivs säkert, effektivt och ekonomiskt samt att de är miljömässigt hållbara och socialt rättvisa.

Sedan ICOLD bildades 1928 har man genom sin verksamhet bidragit till att antalet haverier i förhållande till det totala antalet befintliga höga dammar minskat avsevärt.

Med den nya deklarationen vill ICOLD uppmärksamma att man ger högsta prioritet till dammsäkerhet, och vill även uppmana alla berörda – ägare, teknisk expertis, myndigheter och investerare - till oupphörligt engagemang för att minska risker och utveckla säkerheten vid dammar världen över.

Grundpelare för god dammsäkerhet

Deklarationen tar upp föränderliga förhållanden att ta hänsyn till i dammsäkerhetsarbetet, såsom åldring av befintliga anläggningar, pensionering av teknisk expertis och klimatförändring, och listar en rad grundpelare för god dammsäkerhet, bland annat:

 • Dimensionering och utformning för strukturell integritet
 • Tillståndskontroll och övervakning för tidig upptäckt av avvikelser
 • Beredskapsplanering och övning för att undvika och begränsa konsekvenser
 • Utbildning och träning för rätt kompetens hos personal
 • Återkommande översyn av laster och hot för uppdatering med hänsyn till förändringar
 • Dammägare med erforderliga personella, kunskapsmässiga och ekonomiska resurser för att kunna ta ansvar för dammsäkerheten
 • Reglering och myndighetstillsyn för styrning och kontroll

Samverkan nationellt och internationellt

ICOLD betonar vidare behovet av samverkan såväl nationellt som internationellt för att främja helhetssyn, kunskapsutveckling, erfarenhetsåterföring och kompetensförsörjning inom området.

ICOLDs deklaration om dammsäkerhet (engelska, nytt fönster) 

Ta del av mer information  om ICOLD: International Commission on Large Dams (engelska, nytt fönster)

Sverige har varit medlem i ICOLD sedan 1931 och bedriver sin verksamhet genom svenska nationalkommittén för höga dammar, benämnd SwedCOLD.

Mer information finns på SwedCOLD:s webbplats (nytt fönster)