Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dammanläggning

Nya stöd för utveckling av dammhaveriberedskap

Som stöd för aktörers beredskapsplanering har Svenska kraftnät tagit fram en modell för samordnad lokal beredskapsplanering och en ny utgåva av rutiner för larmning och varning vid dammhaveri. En nyhet är att ett larmsamtal införts i rutinen.

I Svenska kraftnäts uppdrag ingår att verka för att riskerna för en allvarlig störning på samhället genom dammhaveri eller höga flöden i reglerade vattendrag minskar. Detta förutsätter samverkan med berörda aktörer, främst dammägare, kommuner, länsstyrelser och MSB.

Ett ansvarstagande förebyggande dammsäkerhetsarbete bör kompletteras med en samordnad och övad dammhaveriberedskap. Dammägare och samhällsaktörer förväntas ha beredskap för att kunna hantera och mildra konsekvenser av allvarliga händelser och störningar, såsom dammhaverier och höga flöden i reglerade vattendrag. Förberedelser och planering samt samverkan mellan berörda aktörer är förutsättningar för detta.

Fokus på lokal utveckling av beredskapsplanering

Svenska kraftnät stöder utvecklingen av beredskap för dammhaveri och höga flöden i enlighet med sin plan för 2021-2023. Planen bygger vidare på handlingsplan beredskap för perioden 2015-2020, som fokuserade på övergripande utveckling av vägledningar, stöd och samverkansformer samt den regionala samordnade beredskapsplaneringen i de stora vattendragen. Svenska kraftnät rekommenderar att den lokala utvecklingen av beredskapsplanering för dammhaveri bör ligga i fokus under kommande år.

Under 2021 har en modell för samordnad lokal beredskapsplanering utvecklats. Modellen är tänkt att användas för beredskapsplanering för dammanläggningar placerade i mindre eller medelstora vattendrag och där konsekvenserna vid ett dammhaveri är lokala. Svenska kraftnät rekommenderar en successiv utrullning av modellen med målet att den ska användas för minst en dammanläggning per län under 2022.

Nyheter i rutiner för larmning och varning

Sedan 2015 finns det nationella rutiner för larmning och varning vid dammhaveri. Svenska kraftnät har i samverkan med styrgruppen för larmning och varning vid dammhaveri upprättat en ny utgåva av rapporten som beskriver rutinerna. Den utgör ett stöd för berörda aktörers beredskapsplanering och upprättande av sina rutiner och planer. 2022 års utgåva är i huvudsak oförändrad med tillägget att ett larmsamtal har införts. Vidare har förtydliganden om larmavtal gjorts, terminologin aktualiserats och en omstrukturering av dokumentet gjorts.

Samordnad lokal beredskapsplanering

Larmning och varning vid dammhaveri

Svenska kraftnäts stöd för dammhaveriberedskap 2021-2023 (.pdf) Öppnas i nytt fönster