Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy från ovan på en dammanläggning, skog och vatten

Uppdaterade riktlinjer för flödesdimensionering av dammar

Svenska kraftnät, Energiföretagen Sverige och SveMin har tillsammans med SMHI tagit fram en ny utgåva av Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar. Riktlinjerna beskriver metoder för beräkning av höga till mycket extrema flöden och ställer krav på dammars flödesdimensionering.

Bestämning av dimensionerande flöde, det vill säga det flöde som en dammanläggning ska kunna motstå och släppa förbi utan att skadas allvarligt, är en del av det arbete som har till syfte att nå tillfredsställande säkerhet för dammanläggningar. Krav på dimensionerande flöde för en dammanläggning ställs utifrån de konsekvenser som ett haveri skulle kunna medföra i samband med höga till mycket extrema flöden, utöver de konsekvenser som dessa flöden i sig medför (merskador).

2022 års utgåva

I årets utgåva har riktlinjerna anpassats till 2014 års dammsäkerhetsreglering, terminologin har moderniserats och resultat från senare års utveckling fångas upp. Metoderna för beräkning av högflöden är oförändrade jämfört med tidigare, men kravställningarna har differentierats mer. De förändrade kraven innebär i några fall lättnader men i andra fall skärpningar.

Riktlinjerna uppmärksammar även vikten av datakvalitet och dokumentation, beaktande av osäkerheter och effekter av klimat i förändring samt behov av periodisk översyn av beräkningarna.

Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Läs mer om Flödesdimensionering och klimat

Uppföljning av riktlinjernas tillämpning och kartläggning av sårbarhet för klimatförändringar

Under 2022 kommer Svenska kraftnät att följa upp riktlinjernas tillämpning för dammanläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass A, B och C. Datainsamlingen samordnas med dammägares årliga dammsäkerhetsrapportering till länsstyrelsen, men görs i ett separat frågeformulär. Berörda dammägare ska redovisa i vilken utsträckning riktlinjerna för bestämning av dimensionerande flöde används och informera om anläggningarnas avbördningsförmåga och flödesdimensionering.

Uppföljningen kommer även att utgöra underlag för en kartläggning av dammars sårbarhet för ökade extremflöden i ett klimatförändringsperspektiv.

Läs mer om årlig dammsäkerhetsrapportering