Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Förslag till indelning av det nordiska synkronsystemet i LFC-block

Systemoperatörerna i Sverige, Danmark och Norge är eniga om en framtida modell för balansering av det nordiska synkronsystemet. De tre systemoperatörerna lägger nu därför fram ett gemensamt förslag på LFC-blockstruktur för konsultation.

Förslaget är ett viktigt första steg i etableringen av den gemensamma skandinaviska balanseringsmodellen. Marknadens aktörer bjuds in till att lämna synpunkter på förslaget.

Konsultationen gäller förslaget från Svenska kraftnät, Energinet och Statnett avseende indelning i LFC-block i enlighet med artikel 141(2) i kommissionsriktlinjen (EU) 2017/1485 daterad 2 augusti 2017 för Drift av stamnätet (SO GL). Förslaget täcker indelningen av LFC-block för det nordiska synkronsystemet.

Konsultationen sker enligt artikel 11 i kommissionsriktlinjen (EU) 2017/1485 daterad 2 augusti 2017 för Drift av stamnätet (SO GL). Konsultationen varar från den 24 november till 31 december 2017.

Målsättningen med konsultationen är att inhämta synpunkter på förslaget från marknadens aktörer. Efter konsultationen kommer systemoperatörerna värdera synpunkterna och uppdatera förslaget därefter.

Dokument för konsultation

Konsultationsförslag: "Nordic TSOs proposal for LFC block structure" (pdf, 115 kB, nytt fönster)

Bakgrundsdokument: "Explanatory document - proposal for LFC block structure" (pdf, 440kB, nytt fönster)

Synpunkter

Synpunkter märks "Svk 2017/3471, Konsultation LFC-block" och skickas till registrator@svk.se.

Konsultationen avslutas den 31 december 2017.

Frågor

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta Pär Lydén på par.lyden@svk.se