Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Ediel – från ”le Idé” till tiotals miljoner meddelanden

Med flera hundra deltagare är Ediel- och avräkningskonferensen en höjdpunkt i energibranschen varje höst. Men vad handlar egentligen Ediel om och vilken roll spelar den på dagens elmarknad? Jan Owe på Svenska kraftnät har jobbat med Ediel i 25 år och berättar mer.

Ediel är den meddelandestandard som elmarknadens aktörer använder när de utbyter information om till exempel mätvärden, leverantörsbyten och avräkning. Jan Owe är Edielspecialist på Svenska kraftnät och var med i Ediels begynnelse, först med ett pilotprojekt i Elforsks regi och sedan från starten på Svenska kraftnät 1994. Idag är han en återkommande talare på den årliga Ediel- och avräkningskonferensen och håller kurser i Ediel för marknadsaktörerna.

Syftet med Ediel är att säkerställa att alla elmarknadsaktörer som utbyter information med varandra använder sig av samma standardiserade meddelandeformat. På så sätt kan data överföras snabbt och smidigt från ett företags system till ett annat. Samtidigt minimeras risken för att det blir fel på vägen.

Varifrån kommer namnet Ediel egentligen?

– Namnet Ediel kan utläsas som Electronic Data Interchange i EL-branschen. Men det är faktiskt också en ordlek. När Svenska kraftnät drog igång projektet kallade den dåvarande IT-chefen, eller Krafttele-chef som det då hette, projektet för "le Idé" på hemmagjord franska. Testa att säga le Idé baklänges, säger Jan Owe och ler.

Svenska kraftnät var initiativtagare till Ediel-projektet när det startade i samband med avregleringen av elmarknaden i mitten av 1990-talet. Idag förvaltar och utvecklar Svenska kraftnät Ediel-standarden. I det ingår att stötta och utbilda aktörerna och att vi tillhandahåller den så kallade Ediel-portalen. Där finns aktuella kontaktuppgifter till personer och funktioner på företagen som använder Ediel-standarden, unika så kallade Ediel-id på alla företag samt anvisningar för hur informationsutbytet går till. Därutöver erbjuder Svenska kraftnät testmiljöer som aktörerna kan pröva sina interna Ediel-system i.

Hur många meddelanden skickas med Ediel i Sverige varje år?

– Oj, det vet jag inte på rak arm. Men vi kan ju försöka göra ett överslag. I Sverige finns det omkring 5,5 miljoner elabonnemang. Alla mätare läses av minst en gång i månaden. Bara det blir omkring 66 miljoner meddelanden om året. Men i själva verket har ju allt fler elabonnemang numera timavläsning, det gör ju att den faktiska mängden data som skickas är mycket större. Sen tillkommer andra typer av meddelanden. Till exempel skickas i runda slängar omkring 500 000 meddelanden om leverantörsbyten eller adressändringar per år. Listan kan göras lång, säger Jan Owe och ger en bild av förändringsresan:

– När vi drog igång Ediel 1996 såg de tekniska förutsättningarna minst sagt annorlunda ut än de gör idag. Det var Windows 3.1-plattformen som gällde och vi och andra aktörer använde oss av telefonmodem för att skicka meddelanden. För att kunna hantera informationsutbytet byggde vi upp ett sorts postverk på Svenska kraftnät, dit aktörerna kunde ringa med sina modem och lämna meddelanden. Sen kunde andra aktörer ringa upp och tömma sina meddelandebrevlådor.

Så såg det ut ända in till början av 2000-talet, då ny teknik öppnade upp för en decentralisering av systemet. Plötsligt blev det möjligt att skicka mejl med informationen istället och det innebar att postverket inte längre behövdes. Varje aktör skaffade sig sitt eget system för att utbyta Ediel-meddelanden och därmed kunde de kommunicera direkt med varandra. Svenska kraftnäts roll gick från att tillhandahålla och driva systemet till att stötta aktörerna.

Nu med införandet av Elmarknadshubben kan man säga att pendeln är på väg att svänga tillbaka igen mot en centralisering av informationshanteringen. När hubben är på plats kommer alla aktörer att skicka in sina meddelanden med mätvärden och leverantörsbyten etcetera dit istället för till varandra. Sen kan de aktörer som behöver informationen enkelt hämta ut den därifrån. Med andra ord lite som vårt gamla postverk. Men såklart mycket effektivare och mer tillgängligt.

Hur tror du att Ediel-formatet kommer att utvecklas i framtiden?

– Kanske blir det både enklare och mer komplicerat på samma gång. Enklare för nätägare som i fortsättningen endast behöver skicka sin information till Elmarknadshubben. Det blir då istället hubben som ser till att allt kommer rätt, summerar och skickar vidare till berörda aktörer. Samtidigt blir det en komplicerad uppgift för hubben att formatera och tillgängliggöra all data som elleverantörer och balansansvariga ska hämta från den.

Utbyten med andra länder, med andra hubbar samt el- och systemleverantörers önskemål om att få likartade lösningar oavsett på vilken marknad de verkar – i Sverige, i Norden och i Europa – kommer också påverka formatet.

Här kan du anmäla dig till årets Ediel- och avräkningskonferens.