Hoppa till huvudinnehåll

Registrering för nordiska marknadsaktörer med anledning av Transparensförordningen

Nordiska marknadsaktörer som är skyldiga att rapportera otillgänglig kapacitet för produktion eller förbrukning enligt Transparensförordningen uppmanas att senast den 31 augusti fylla i ett webbformulär för registrering gällande insamling och publicering av otillgänglig kapacitet.

Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013, Transparensförordningen, ålägger marknadsaktörer i rollen som s.k. primärägare av data att rapportera data för publicering på ENTSO-E:s Transparensplattform. Detta inkluderar data över otillgänglig kapacitet för produktion och förbrukning. Datan ska skickas till Transparensplattformen via TSO:n.

I början av hösten 2018 lanserar de nordiska TSO:erna en ny tjänst för insamling och publicering av otillgänglig kapacitet – Nordic Unavailability Collection System (NUCS). Se tidigare information om tjänsten här.

Primärägare av data har möjlighet att använda alternativ till NUCS genom en prekvalificerad service, till exempel Nord Pool. Registreringen ska utföras även om man som aktör avser att använda ett alternativ till NUCS. Detsamma gäller om data rapporteras och publiceras genom en annan marknadsaktör.

Registrering via webbformulär

Nordiska marknadsaktörer behöver registrera sig för ett av följande val:

  • Själv använda NUCS, genom gränssnitten GUI eller API
  • Använda en annan marknadsaktör för rapportering/publicering
  • Själv använda en tredjepartstjänst. Detta förutsätter att denna tjänst är godkänd av TSO:n och att tjänsten är testad i samarbete med ENTSO-E.

Registreringen ska vara genomförd senast den 31 augusti 2018 via det webbformulär som nås här.

Valet gäller från tidpunkten då NUCS lanseras men det kommer vara möjligt att när som helst byta till NUCS och vice versa.

NUCS – Nordic Unavailability Collection System

NUCS huvudsakliga uppgift är att samla in data över otillgänglig kapacitet i produktion, förbrukning och transmission och skicka den till ENTSO-E för publicering på Transparensplattformen. Datan kommer även att publiceras på webbsidan www.nucs.net.

NUCS kommer att ta emot data via ett grafiskt användargränssnitt (GUI) och via ett mjukvarugränssnitt (ett API baserat på ECP - Energy Communication Platform).

För att inte ålägga marknadsaktörerna dubbelrapportering av data under Transparensförordningen och REMIT artikel 4 kommer tjänsten utöver publicering på www.nucs.net även att inkludera ett webbflöde till ACER. NUCS möjliggör även publicering av annan insiderinformation under REMIT artikel 4.

Användandet av NUCS är avgiftsfritt för alla marknadsaktörer och andra användare. Det kommer vara möjligt att prenumerera på data via ECP och webbflöde. En demoversion av NUCS kommer att vara tillgänglig i juni 2018.

Mer information kommer att publiceras på www.nucs.net, bland annat teknisk beskrivning av API och ECP.

Kontakt

Vid frågor om NUCS eller själva registreringen kontakta nucs@statnett.no.