Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

De nordiska systemoperatörerna bekräftar försening av nordiskt införande av 15 minuters avräkningsperiod

De nordiska systemoperatörerna förordar en fördröjning på mer än ett år för införandet av 15 minuters avräkningsperiod, säger Niclas Damsgaard, ordförande i den nordiska styrgruppen för Nordic Balancing Model.

Det informerade systemoperatörerna om på Solutions workshop i Köpenhamn den 26 april. Informationen är en uppföljning av pressmeddelandet från den 14 mars om risk för försening av införandet av 15 minuters avräkningsperiod. Nuvarande tidsfrist för införandet av 15 minuters avräkningsperiod är den 15 december 2020. Electricity Balancing Guidelines (EB GL) har tagit hänsyn till eventuella behov av längre implementationstid, och öppnar upp för undantag i upp till fyra år.

Implementationen av 15 minuters avräkningsperiod leder till betydande förändringar system och reglering för systemoperatörerna. 15 minuters tidperiod för elmarknader har kritisk inverkan på systemoperatörernas balansprocesser, som behöver vara högt automatiserade, och är därför en integrerad del av utvecklingen av en ny nordisk balanseringsmodell.

– För att säkerställa en trygg och säker övergång behövs en längre implementationstid, säger Damsgaard, som menar att systemoperatörerna ser behov av mer än ett års fördröjning.

Implementation av 15 minuters avräkningsperiod leder även till betydande förändringar för marknadsaktörer, nätägare och andra nordiska intressenter. En framgångsrik och robust implementation är beroende av noggranna förberedelser av all parter, och på nära samverkan och ömsesidigt engagemang mellan systemoperatörerna och berörda intressenter.

– För att uppnå nödvändig delaktighet har vi etablerat nationella såväl som en gemensam nordisk referensgrupp för intressenter, säger Damsgaard.

En uppdaterad färdplan presenteras på Nordic Balancing Models webbinarium för intressenter den 29 maj. Den uppdaterade färdplanen blir föremål för konsultation och publiceras på Nordic Balancing Models (NBM) webbplats i anslutning till webbinariet. Systemoperatörerna kommer att revidera färdplanen utifrån beaktande av konsultationssvaren. Färdplanen kommer sedan att utgöra grunden för ett förslag om ny tidsgräns för implementation av 15 minuters avräkningsperiod. Tidsgränsen kommer sedan att beslutas av de nordiska tillsynsmyndigheterna.

15 minuters avräkningsperiod

Kraftsystemet måste vara I balans, det vill säga att elförbrukning alltid måste matchas av en lika stor elproduktion. Fram till nu har förändringar i balans planerats och handlats på timbasis, och eventuella förändringar inom drifttimmen hanteras med hjälp av systemoperatörernas balansreserver. 15 minuters avräkningsperiod kommer att göra det möjligt för alla parter på kraftmarknaden att planera sin egen balans mer exakt, och därigenom möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av kraftresurserna och nätet.

Nordic Balancing Model (NBM)

Förutsättningarna för effektiv balansering av det nordiska kraftsystemet förändras I och med att vi rör oss mot en grön, integrerad och harmoniserad europeisk elmarknad. NBM kommer att säkerställa nödvändiga uppdateringar av balansmarknadens design, utveckla metoder och processer samt relaterade IT system för norden. NBM omfattar även implementering av 15 minuters avräkningsperiod.