Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Kompletterande upphandling av effektreserv

Från och med den 5 juni 2019 trädde en ny förordning i kraft om den inre marknaden för el under EU:s Ren energipaket. För Svenska kraftnät innebär den nya förordningen bland annat förändrat tillvägagångssätt för upphandling av effektreserven.

Från och med 1 januari 2020 får inga nya avtal skrivas för anskaffning av effektreserv. För att anskaffa så kallade strategiska reserver i framtiden kräver Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el att Svenska kraftnät använder en ny metod för att beräkna risken för effektbrist. Detta förutsätter också att det finns mål för leveranssäkerhet, en så kallad tillförlitlighetsnorm, som risken sedan kan värderas mot.

Svenska kraftnät bedömer att behovet av en effektreserv kvarstår även efter denna vinter och avser därför genomföra en upphandling innan årsskiftet. Avsikten är att säkerställa totalt 750 MW, 188 MW av dessa genom en ny upphandling av produktion.

Svenska kraftnät kommer att hänvisa till särskilda skäl för att frångå kravet i nuvarande förordning om att effektreserven till 25 % ska utgöras av förbrukningsreduktion. Anledningen till detta är att nuvarande hantering av förbrukningsreduktion inte är förenlig med den nya EU-förordningen då aktörer som deltar i effektreserven enligt denna inte får delta på dagen före-marknaden för el.

Mer information om upphandlingen hos e-avrop (nytt fönster)