Hoppa till huvudinnehåll

Möjlighet att ge synpunkt på process för godkännande av tredje parts uppgiftstillhandahållande

De nordiska systemoperatörerna bjuder in intresserade aktörer att komma in med åsikter kring processen att bli godkänd som tredje parts uppgiftstillhandahållare. Aktörer på elmarknaden har krav på sig att rapportera information om otillgänglig kapacitet för produktion, förbrukning och överföringsinfrastruktur till den europeiska Transparensplattformen via en uppgiftstillhandahållare.

Marknadsaktörer kan uppfylla kravet genom att rapportera information antingen genom systemoperatören eller genom en tredje parts uppgiftstillhandahållare, vilken är godkänd av systemoperatören.

Process för godkännande av uppgiftstillhandahållare

För att bli godkänd som tredje parts uppgiftstillhandahållare ska aktörens tjänst uppfylla krav i enlighet med ”Manual of Procedures” för den europeiska Transparensplattformen. I tillägg till detta utvecklar de nordiska systemoperatörerna ett antal krav på leveranssäkerhet och datakvalitet som en tredje parts uppgiftstillhandahållare ska uppfylla.

En uppgiftstillhandahållare som vill vara aktiv i Norden ska godkännas av samtliga nordiska systemoperatörer och har därefter möjlighet att erbjuda tjänsten till samtliga nordiska marknadsaktörer.

De nordiska systemoperatörerna kommer att erbjuda möjligheten att bli godkänd i förväg, inför registreringen samtliga marknadsaktörer ska inkomma med. Vidare bjuds intresserade aktörer nu in till att ge åsikter på de krav på leveranssäkerhet och datakvalitet som utvecklas.

Kontakt för mer information

För information om att bli godkänd som tredje parts uppgiftstillhandahållare, och för att ta del av arbetet med att färdigställa kraven för leveranssäkerhet och datakvalitet, ber vi intresserade parter att kontakta Svenska kraftnät på e-post: NUCS@svk.se

Sista tidpunkt att komma in med åsikter kring kraven för leveranssäkerhet och datakvalitet är den 30 augusti 2019. Under juli månad kan längre svarstid förväntas, med anledning av sommarsemestrar.

Bakgrund

De nordiska systemoperatörerna utvecklar ett system kallat Nordic Unavailability Collection System (NUCS) vilket är en tjänst som samlar och publicerar meddelanden om avbrott och otillgänglig kapacitet för att sedan sända meddelandena vidare till den europeiska Transparensplattformen.

NUCS kommer att driftsättas innan introduktion av flera elbörser på den nordiska elmarknaden. De nordiska systemoperatörerna kommer då att byta system från Nord Pool UMM till NUCS. I samband med bytet kommer marknadsaktörer att bli ombedda att registrera vilket system de avser använda för publicering av meddelanden om avbrott och otillgänglig kapacitet.

Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 av den 14 juni 2013 (”Transparensförordningen”) (pdf, nytt fönster) ställer krav på att systemoperatörerna ska samla in information från marknadsaktörer och leverera denna, samt systemoperatörernas egen information, till Transparensplattformen för publicering.

Marknadsaktörer kan även välja att uppfylla kraven i förordningen genom att sända data till Transparensplattformen via en tredje part. En sådan tredje part som ska fungera som uppgiftstillhandahållare ska i förväg godkännas av systemoperatören i vilkens kontrollområde marknadsaktören är aktiv.