Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Nytt system för publicering av avbrott otillgänglig kapacitet från och med 3 december

Aktörer på den nordiska elmarknaden ska enligt satta krav rapportera information om otillgänglig kapacitet för produktion, förbrukning och överföringsinfrastruktur. Informationen samlas in och skickas till den europeiska Transparensplattformen av de nordiska transmissionssystemoperatörerna (TSO:er). Nu byter TSO:erna inrapporteringssystem till Nordic Unavailability Collection System (NUCS) för publicering av meddelanden om avbrott och otillgänglig kapacitet

Den 3 december 2019 byter de nordiska transmissionssystemoperatörerna (TSO:er) system från Nord Pools Urgent Market Messaging (UMM) till Nordic Unavailability Collection System (NUCS). Det innebär att meddelanden som Svenska kraftnät tidigare publicerade på Nord Pool UMM nu kommer att publiceras på NUCS.

Aktiva meddelanden från de nordiska TSO:erna som tidigare publicerats på Nord Pool UMM kommer att flyttas till NUCS, och fortsatt även vara tillgängliga på den europeiska Transparensplattformen. Dessutom kan både redan aktiva och framtida meddelanden hämtas från NUCS, och återpubliceras på andra plattformar.

NUCS kommer att vara tillgängligt med start 3 december på följande länk: www.nucs.net (nytt fönster)

Vad är NUCS?

NUCS är en tjänst som samlar och publicerar meddelanden om avbrott och otillgänglig kapacitet för att sedan sända meddelandena vidare till den europeiska Transparensplattformen som ägs och driftas av ENTSO-E.

NUCS ägs gemensamt av de nordiska transmissionssystemoperatörerna och driftas av Unicorn. NUCS kommer även att hämta ytterligare nordisk data från Transparensplattformen och publicera denna, för att ge en heltäckande bild av det nordiska kraftsystemet.

Varför byter man system?

Med anledning av introduktionen av flera elbörser, och konkurrens däremellan, har de nordiska transmissionssystemoperatörerna beslutat att ta fram sitt eget system för att uppfylla krav som ställs i Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 av den 14 juni 2013 (”Transparensförordningen”).

Det gäller publicering av information om otillgänglig kapacitet för produktion, förbrukning och överföringsinfrastruktur.

Vad innebär bytet?

I dagsläget är det transmissionssystemoperatörerna som byter system. Vi hänvisar därför aktörer till NUCS för att läsa meddelanden från TSO:erna.

Utöver det behöver övriga aktörer inte agera eller göra något särskilt. Däremot kommer TSO:erna under början av våren 2020 att be samtliga aktörer att registrera vilken tjänst de avser använda då vi har fler elbörser i Norden.

Mer information om detta kommer att publiceras i ett senare skede. Aktörer kan redan idag välja att använda NUCS, och kontaktar då Svenska kraftnät på e-post NUCS@svk.se för mer information.

För uppgiftstillhandahållare

Aktörer kan även uppfylla krav om rapportering via en tredje parts uppgiftstillhandahållare som i förväg är godkänd av de nordiska transmissionssystemoperatörerna. I somras hade intresserade aktörer möjlighet att lämna synpunkter på processen för att bli godkänd uppgiftstillhandahållare.

Processen är nu färdig: Data provider requirements and conditions (pdf, 494kB, nytt fönster)

För information om att bli godkänd som tredje parts uppgiftstillhandahållare ber vi intresserade parter att kontakta Svenska kraftnät på e-post NUCS@svk.se.

Mer om Transparensförordningen och tillgänglig information till allmänheten

Kontakt

NUCS@svk.se