Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Påminnelse: Konsultation om ny nordisk balaseringsmodell

Konsultationen är öppen till den 16 augusti. De nordiska systemoperatörerna kommer att beakta inkomna synpunkter och presentera en uppdaterad färdplan under hösten.

De nordiska systemoperatörerna välkomnar elmarknadens aktörer att inkomma med synpunkter på förslaget till färdplan för ny nordisk balanseringsmodell (NBM). (Länken öppnas i nytt fönster. Texten är på engelska).

Färdplanen har som mål att omfatta alla planerade förändringar inom den nordiska balanseringsmodellen i drift under 2023. Viktiga element och milstolpar på vägen är:

 • Enprismodell
 • Automatisering av balanseringsprocessen för mFRR
  (manuell frekvensåterställningsreserv, manual Frequency Restoration Reserves)
 • 15 minuters avräkningsperiod
 • Nordisk kapacitetsmarknad för aFRR
  (automatisk frekvensåterställningsreserv, automatic Frequency Restoration Reserves)
 • Nordisk kapacitetsmarknad för mFRR
  (manuell frekvensåterställningsreserv, manual Frequency Restoration Reserves)

Aktörer i den nordiska kraftbranschen ombes ge återkoppling på färdplanen via konsultationssidan på Entso-Es webbplats. (Länken öppnas i nytt fönster. Informationen är på engelska).

Konsultationen om färdplanen är öppen till den 16:e augusti.

Vid frågor om färdplanen och konsultationsprocessen, kontakta Svenska kraftnät via Pär Lydén, e-post par.lyden@svk.se.

Varför delta i konsultationen?

Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid och Energinet utvecklar inom projektet NBM stora och komplexa förändringar i driften av kraftsystemet. Återkoppling från aktörer är mycket viktigt för det fortsatta arbetet.

Färdplanen för NBM bygger på den kunskap vi har idag. Samtidigt handlar det om ett utvecklingsprojekt med risk för oförutsedda händelser och förändrade behov. Färdplanen är därför inte nödvändigtvis helt rättvisande om hur och när saker verkligen kommer att hända.

Genom att ta del av färdplanen kan aktörer få en bild av de förväntade förändringarna och dess konsekvenser. Genom att svara på konsultationen kan aktörer ge de nordiska systemoperatörna återkoppling om hur realistisk färdplanen är utifrån deras perspektiv.

Mer information om 15 minuters avräkningsperiod

Kraftsystemet måste vara i balans, det vill säga att elförbrukning alltid måste matchas av en lika stor elproduktion. Fram till nu har balansregleringar planerats och handlats på timbasis, och eventuella förändringar inom drifttimmen hanteras med hjälp av systemoperatörernas balanseringsreserver. 15 minuters avräkningsperiod kommer att göra det möjligt för alla parter på kraftmarknaden att planera sin egen balans mer exakt, och därigenom möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av kraftresurserna och nätet.

Mer information om NBM

Förutsättningarna för effektiv balansering av det nordiska kraftsystemet förändras i och med att vi rör oss mot en grön, integrerad och harmoniserad europeisk elmarknad. NBM kommer att säkerställa nödvändiga uppdateringar av balansmarknadens design, utveckla metoder och processer samt relaterade IT system för Norden. De nordiska systemoperatörerna Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid och Energinet samarbetar i programmet NBM. NBM omfattar även implementering av 15 minuters avräkningsperiod.

För mer information om NBM, besök den gemensamma webbplatsen: http://nordicbalancingmodel.net/. Länken öppnas i nytt fönster. Informationen är på engelska.